På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

 • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
 • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

 • att webbplatsen innehåller cookies 
 • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
Dela

Nycklar

Här beskrivs de två låssystem som skyddar våra bostäder och garagen.

· Port- och lägenhetsnyckel

· Garagenyckel

Kontaktpersoner är nyckelansvariga. De nås på nycklar@kolarangen.se


Port- och lägenhetsnyckel

Till portar och lägenheterna används ASSA dp GLIQ låssystem som är ett kombinerat mekansikt och elektroniskt låssystem med mycket hög säkerhet i kombination med stor flexibilitet och rationell administration. Vill du veta mer så läs här:  https://www.assaabloyopeningsolutions.se/Other/ASSA/Products/Produktblad%20svenska/Låssystem/M1481.0705-CLIQ-dp-Svensk.pdf 

Varje nyckel har en unik digital identitet och kan ges behörighet till de låscylindrar du har rätt att öppna. Avkodningen sker mellan nycklar och cylindrar varje gång du sticker nyckeln i låset. Nycklarna har en lysdiod och avger akustiska signaler som indikerar om du har behörighet till låset.

Nyckelhantering  tryck in nyckeln i låset med tummen. Om nyckeln har behörighet blinkar en grön lysdiod och ett pipljud hörs. Om behörighet saknas, lyser dioden med rött sken. Släpp nyckeln och vänta någon sekund, sedan är det bara att vrida som vanligt. Man skall inte hålla i nyckeln under tiden avkodning sker. Detta kan bromsa den lilla motor som är monterad inne i cylindern och som frilägger låsspärren. Var försiktig med nycklarna så att dessa inte får mekaniska skador. Böjd nyckel försvårar avkodning i cylindern och cylindern kan skadas.

Tips! Ställ ifrån dig det du eventuellt bär på och öppna dörren med hjälp av handtaget. För att undvika skador på nyckel och cylinder så låt bli att dra i nyckeln.

Skötsel och batteribyte  var rädd om nyckeln och se till att den inte blir våt. Det är lämpligt att den sitter tillsammans med din bilnyckel. I nyckeln sitter ett batteri. Detta förser inte bara nyckeln utan även cylindern med ström. När batteriet är slut kan du bara öppna din lägenhetsdörr, men inte portlåset. Smutsig nyckel kan försämra möjligheten att öppna portlåset. Rengör nyckeln enligt bilden om rengöring.

ASSA räknar med att nyckelbatterierna har en livslängd på cirka två år. 

Här finns en video på hur man byter ut batteriet.  http://assa.infocaption.com/679.guide

Förlust av nyckel anmäl förlust av nyckel direkt till nyckelansvariga så att den kan spärras. Att nyckeln är spärrad innebär att den inte kan användas i föreningens elektroniska låssystem. Nyckeln kan dock fortfarande användas för att öppna din lägenhetsdörr.  Ny nyckel  nya nykclar beställs hos nyckelansvariga men hämtas och betalas hos Norrlås AB (500 kronor oktober 2018) https://gulasidorna.eniro.se/hitta:norrlås+ab/jakobsberg 

Garagesändare för gångdörrarna till garaget använder du din portnyckel. När du tilldelats garageplats kommer nyckelansvariga att ge din portnyckel behörighet till garaget. Till garageporten  används en elektronisk sändare. Varje sändare har en unik digital identitet och kan ges behörighet till det garage där du har din bilplats. OBS! Den elektroniska sändaren är just en värdehandling som inte skall förvaras i bilen. Kommer den på avvägar riskeras säkerheten för samtliga bilar i garaget.

Sändarhantering rikta sändaren mot garageporten som bilden visa och tryck på den stora knappen. Den röda pilen tänds. Vänta på att den röda lampan bredvid porten börjar blinka och porten öppnas. Om porten inte reagerar kan du köra närmare och prova igen.

Skötsel var rädd om sändaren och se till att den inte blir våt. Det är lämpligt att den sitter tillsammans med din bilnyckel. Förlust av sändare anmäl förlust av sändare till nyckelansvariga så den kan spärras. Du får själv betala 1750 kronor (oktober 2018) för nybeställning samt spärr av förlorad sändare. 

Extra sändare  vid extrabeställning av sändare är priset 800 kronor. 

 

 • tummen på nycklen
  tummen på nycklen
 • Rengöring
  Rengöring
 • Sändare
  Sändare