På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng

Trivselregler

Att bo i bostadsrätt innebär att du har möjlighet att påverka trivsel, skötsel och service i ditt bostadsområde.
Informationen och reglerna på denna sida bygger på våra stadgar och de beslut som styrelsen och föreningsstämman antagit och är därför ett uttryck för medlemmarnas egna önskemål.

Gemensamma ytor
Ta väl hand om och vårda föreningens egendom. Hjälp till att bevara föreningens gemensamma ytor och undvik därför att gå och cykla över gräsmattor och planteringar. Rökning är förbjuden i föreningens allmänna utrymmen samt utanför entréer. Personliga ägodelar som barnvagnar, cyklar, entrémattor, sopor, annat skräp etc. skall hållas borta från trapphus, entré och gård. Detta pga. av brandrisk och för att inte hindra utrymningsvägar och städning.

Ombyggnation, inglasning och parabolantenn
Alla ombyggnader skall anmälas till styrelsen innan arbetet påbörjas. Bygglov erfordras i de flesta fall. Parabolantenn och utomhusantenn får ej sättas upp utan att inhämta styrelsens godkännande. 

Cykelförråd 
De gemensamma cykelförråden är endast avsedda för cyklar. 

Barnvagnsförråd 
Barnvagnsförråden är avsedda för förvaring av barnvagnar, inga cyklar ska förvaras här. 

Källarförråd
Förrådssakerna ska stå i respektive förråd. Det får inte finnas prylar och skräp i förrådsgången, då det är en brand- och utrymningsrisk.

Soopsortering
Sortera dina sopor och ditt avfall noga med tanke på miljön och föreningens ekonomi. Grovsopor och det som inte har en egen behållare i vårt soprum lämnas till kommunens återvinningsstationer. 

Störning
I lägenheten får inte utföras sådan verksamhet som kan störa övriga bostadsrättsinnehavare. Det är inte tillåtet att borra, spika i väggarna eller utföra andra störande sysslor mellan 22:00 och 08:00.Du får inte piska mattor, möbler eller dylikt på balkonger, i trappuppgångar eller i entréer. Det är inte tillåtet att mata fåglar från balkong, uteplats, fönster eller på gården. Musik ska alltid spelas på en ljudnivå som inte stör dina grannar. Sätt gärna en lapp i entrén om du ska ha fest. 

Grillning
Grillning får endast ske med gasolgrill eller elgrill. Visa hänsyn till dina grannar när du grillar. Läs separat information av vad som gäller vid grillning.

Husdjur
Håll ditt husdjur under uppsikt så att ingen störs av det. Dina husdjur får inte föra oljud eller vara till obehag för dina grannar. Husdjuren får inte använda sandlådor eller föreningens grönytor som toalett. Det är förbjudet för husdjur att vistas på föreningens gård utan koppel.

 

Garage och parkeringsplatser
Garage- och parkeringsplats ska endast användas för biluppställning och får ej användas till annan förvaring. Garage- och parkeringsplatser får endast nyttjas av dem som hyr platserna. Ingen parkering får ske på eventuella lediga platser. Parkering ska alltid ske på markerade platser. Uppställning av husvagnar, släpkärror, avställda fordon, fordon med körförbud, båtar etc är inte tillåtet. All parkering av motorfordon, släp- eller husvagn får endast ske på avsedda parkeringsplatser då de annars hindrar utryckningsfordon samt tillfällig i- och urlastning för boende i fastigheten.

Biltrafik
Bil-, moped- och motorcykeltrafik är förbjuden på grönytor, gång- och cykelbanorna inom bostadsområdet. Du får dock med låg hastighet köra fram till din port för tillfällig i och urlastning av tunga eller skrymmande föremål.

Dessa ordningsregler gäller förutom för hushållets samtliga medlemmar också gäster. De gäller också för hantverkare eller annan som utför arbete för lägenhetsinnehavarens räkning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
Utskriftvänlig version