På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Trivselregler

Att bo i bostadsrätt innebär att du har möjlighet att påverka trivsel, skötsel och service i ditt bostadsområde.
Informationen och reglerna på denna sida bygger på våra stadgar och de beslut som styrelsen och föreningsstämman antagit och är därför ett uttryck för medlemmarnas egna önskemål.

Gemensamma ytor
Ta väl hand om och vårda föreningens egendom. Hjälp till att bevara föreningens gemensamma ytor och undvik därför att gå och cykla över gräsmattor och planteringar. Rökning är förbjuden i föreningens allmänna utrymmen samt utanför entréer. Personliga ägodelar som barnvagnar, cyklar, entrémattor, sopor, annat skräp etc. skall hållas borta från trapphus, entré och gård. Detta pga. av brandrisk och för att inte hindra utrymningsvägar och städning.

Ombyggnation, inglasning och parabolantenn
Alla ombyggnader skall anmälas till styrelsen innan arbetet påbörjas. Bygglov erfordras i de flesta fall. Parabolantenn och utomhusantenn får ej sättas upp utan att inhämta styrelsens godkännande. 

Cykelförråd 
De gemensamma cykelförråden är endast avsedda för cyklar. 

Barnvagnsförråd 
Barnvagnsförråden är avsedda för förvaring av barnvagnar, inga cyklar ska förvaras här. 

Källarförråd
Förrådssakerna ska stå i respektive förråd. Det får inte finnas prylar och skräp i förrådsgången, då det är en brand- och utrymningsrisk.

Sopsortering
Sortera dina sopor och ditt avfall noga med tanke på miljön och föreningens ekonomi. Grovsopor och det som inte har en egen behållare i vårt soprum lämnas till kommunens återvinningsstationer. 

Störning
I lägenheten får inte utföras sådan verksamhet som kan störa övriga bostadsrättsinnehavare. Det är inte tillåtet att borra, spika i väggarna eller utföra andra störande sysslor mellan 22:00 och 08:00.Du får inte piska mattor, möbler eller dylikt på balkonger, i trappuppgångar eller i entréer. Det är inte tillåtet att mata fåglar från balkong, uteplats, fönster eller på gården. Musik ska alltid spelas på en ljudnivå som inte stör dina grannar. Sätt gärna en lapp i entrén om du ska ha fest. 

Grillning
Grillning får endast ske med gasolgrill eller elgrill. Visa hänsyn till dina grannar när du grillar. Läs separat information av vad som gäller vid grillning.

Husdjur
Håll ditt husdjur under uppsikt så att ingen störs av det. Dina husdjur får inte föra oljud eller vara till obehag för dina grannar. Husdjuren får inte använda sandlådor eller föreningens grönytor som toalett. Det är förbjudet för husdjur att vistas på föreningens gård utan koppel.

Garage och parkeringsplatser
Garage- och parkeringsplats ska endast användas för biluppställning och får ej användas till annan förvaring. Garage- och parkeringsplatser får endast nyttjas av dem som hyr platserna. Ingen parkering får ske på eventuella lediga platser. Parkering ska alltid ske på markerade platser. Uppställning av husvagnar, släpkärror, avställda fordon, fordon med körförbud, båtar etc är inte tillåtet. All parkering av motorfordon, släp- eller husvagn får endast ske på avsedda parkeringsplatser då de annars hindrar utryckningsfordon samt tillfällig i- och urlastning för boende i fastigheten.

Biltrafik
Bil-, moped- och motorcykeltrafik är förbjuden på grönytor, gång- och cykelbanorna inom bostadsområdet. Du får dock med låg hastighet köra fram till din port för tillfällig i och urlastning av tunga eller skrymmande föremål.

Dessa ordningsregler gäller förutom för hushållets samtliga medlemmar också gäster. De gäller också för hantverkare eller annan som utför arbete för lägenhetsinnehavarens räkning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
Utskriftvänlig version