Förvaltning

Förvaltare

Vår fastighetsförvaltare arbetar på 0ch är utsedd av HSB och ingår i vår styrelse.

 

Styrelsen

Styrelsen finns anträffbar  varannan onsdag enligt anslaget schema, undantaget juli månad, på expeditionen Hasselbacken 36 mellan 18.30-19.30.
Under dessa kvällar hanteras all nyckelutdelning, tilldelning av garageplatser etc.               

Mail: info@brfterrassen.com

Styrelsens sammansättning framgår under menypunkten "Vem är Vem i föreningen"/"Styrelse m fl"