Inpasseringssystem

Med Terrassens elektroniska inpasseringssystem använder man en bricka -"tagg" - i stället för nycklar.

Varje lägenhetsinnehavare har sin/sin(a) unika ”tagg/-ar” som, vid förlust eller innehavarens~ avflyttning, omgående kan raderas ur systemet. Brickorna kan programmeras för olika behörighetsgrader och färgen på brickan motsvarar då en viss behörighetsgrad.

Behörighetsgrader 

”Hög" behörighet innebär öppning av:

  • Egen port.
  • Dörrar till korridor utanför eget lägenhetsförråd.
  • Husets hobbyrum (ev i angränsande hus)
  • Tilldelade cykel- och barnvagnsrum.
  • Port i hus med tilldelad garageplats.
  • Sluss till ovannämnda garage.
  • Garageport till ovannämnda garage (reserv om fjärröppning ej fungerar)
  • Tillgång till och bokning av tilldelad tvättstuga, korridor utanför tvättstuga samt port till hus med tilldelad tvättstuga.
  • Hb 15 och där belägna friskvårdslokaler.
  • Hb 35 och där belägen bastu, tillika bokning av bastun i  tillgänglig tvättstugeterminal.

 "Låg" behörighet innebär endast öppning av egen port.

Föreningen styr vilka personer som får passera var och under vilka tider detta får ske. Normalt tilldelas boende tre taggar varav två har s k hög behörighet

I systemet ingår också porttelefon.

Besökande trycker på en av sökknapparna (markerade med förstoringsglas) och bläddrar sedan fram till besöksmottagaren. Sedan trycker den besökande på ringknappen (markerad med telefonlur). Lägenhetsinnehavaren svarar och släpper in den besökande med en knapptryckning ("5") på sin telefon

Lägenhetsdörren och förrådsdörren  öppnas med vanlig cylindernyckel. Dessutom är systemet kompletterat med fjärröppnare till garageportarna.

Vid fel på bricka eller vid borttappad bricka kontaktas styrelsen. 

Upphittad bricka lämnas till styrelsen, ev stoppas i föreningens brevlåda Hb 36.

Samma förfarande gäller för fjärröppnare till garage.

Icke fungerande "tagg" eller  fjärr-öppnare byts kostnadsfritt medan trasig eller förlorad"tagg"  och förlorad fjärröppnare ersätts av den boende. 

Cylindernyckel beställs och bekostas av den boende.

Vi samarbetar med Väsby Lås&Larm, Dragonvägen 104 i Upplands Väsby.

Rutinen för beställning av extranycklar är densamma som tidigare, d v s den boende kontaktar styrelsen på expeditionstid och medför senaste avgiftsavin samt legitimation. 

Beställningsblankett finns på expeditionen.

Leverans av nycklar sker genom hämtning i butiken på Dragonvägen 104. Nyckeln tillverkas medans du väntar, tar endast ett par minuter.