Gemensamma utrymmen

Inom Brf Terrassen har vi olika lokaler för både nytta och nöje.

Till nyttigheterna räknas främst våra tvättstugor, cykel och barnvagnsrum coh naturligtvis våra garae vilka redogörs för under menypunkter ”Trafik mm”

Vi har också bastu, bibliotek, vävstuga samt en välutrustad friskvårdslokal med gymnastiklkal i omedelbar anslutning.
I vår föreningslokal hålls också våra årliga föreningsstämmor osh styrelsens informationskvällar.
Där anordnas av vår fritidsgrupp under höst- och vårmånaderna bl a soppkvällar. Vår bridgekubb är också flitiga brukare av lokalen.

En uppskattad aktivitet är föreningens årliga pubkväll.

Boende i föreningen har också möjlighet att hyra lokalen för egna aktiviteter. Lokalen har en välutrustad kökavdelning som främst lämpar sig för att ta hand om mat från cateringfirmor.

Läs mer om våra gemensamma lokaler/aktiviteter i menyn t.v.

Kontaktpersoner för föreningens olika fritidsaktiviteter finns under menypunkten Vem är Vem/Funktionärer eller på anslagstavlor i entréerna.