På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

 • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
 • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

 • att webbplatsen innehåller cookies 
 • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Trafik Parkering Garage

Allmänt

 • Inom föreningens område gäller 10 km/tim som högsta hastighet.
 • Fördelat inom området finns farthinder inlagda fast i vägytan. Dessa är märkta med vita markeringar.
 • För att förhindra genomfart har de flesta körbara vägarna inom området blockerats med planteringskrukor.

Parkering utomhus

 • Inom hela området gäller generellt parkeringsförbud.
 • Vid i- och urlastning får fordon parkeras inom området under maximalt 10 minuter.
 • Vid speciella tillfällen såsom in- och utflyttning från området får fordon parkeras längre tid än som angivits, om det tydligt framgår att sådan verksamhet pågår.
  Kontakta fastighetsskötaren för parkeringstillstånd.
 • Fordon som parkerar med något hjul på gräsmatta eller planterad yta kommer att beläggas med kontrollavgift.

Gästparkering

 • Vid infarten till garaget hus 2 finns 7 platser.
 • Vid infart mot Hedvigsgården finns 13 gästplatser. Dessa ligger i anslutning till 10 platser reserverade för boende.
 • Längs vägkanten finns söder om hus 8 och hus 10 cirka 12 platser.

Samtliga gästparkeringsplatser är avgiftsbelagda dygnet runt med fem (5) kr/tim. P-automater, som endast tar kort eller betalning via mobiltelefon, finns i anslutning till gästparkeringarna.

Under expeditionstid kan du för endast 20 kr köpa ett parkeringstillstånd som gäller 24 timmar. Ha några liggande i lådan hemma och bjud dina bilburna  gäster på 24 timmars parkering! 

Övervakning

Det av Brf. Terrassen anlitade parkeringsbolaget ser till, att parkeringsbestämmelserna följs inom området. Vid felparkering debiteras kontrollavgift.

 Eventuellt klagomål på kontrollavgiften kan göras skriftligen till styrelsen.

Parkering för rörelsehindrade.

För fordon med s.k. handikapptillstånd gäller samma regler som ovan. Handikapptillstånd gäller endast där det finns lokala trafikföreskrifter. Brf. Terrassen betraktas som tomtmark

Garageplatser

Garage för boende fördelar sig enligt tabellen nedan.

Vid p-platserna i garagen finns, förutom i garage 8, motorvärmaruttag.

  

Hus nr

P-platser

Varav MC-platser

1

62

2

2

52

2

4

39

2

 

 

 

6

81

1

8

   26 *)

1

10

34

1

 

 

 

Summa platser

294

9

*)P-platserna saknar motorvärmaruttag.

Generellt gäller följande regler för våra garageplatser:

 • Parkeringsplats kan hyras  av boende i föreningen. 
 • Personbilar i vårt garage ska rymmas inom en parkeringsruta och tillhör boende i föreningen (alternativt tjänstebil som är knuten till boende i föreningen).
 • Fordonet skall vara registrerat, skattat och försäkrat i Sverige.

Kösystemet för garageplatserna sköts av HSB sedan den 22a november 2021. Nedan följer ett utdrag av tillhandahållen instruktion ( dokumentet kan läsas i sin helhet längst ner på sidan):

..."Du kan ställa dig i kö och följa din aktuella kötid. Du kan även prenumerera på bilplatser som är intressanta för just dig. Kom ihåg att uppdatera din e-postadress och bocka i rutan för notifieringar. Du hittar rutan under Min profil på hsb.se/nst.
Du kommer få e-post när bilplatsen du visat intresse för är ledigt. Stod du i någon av köerna sedan tidigare kan du se din befintliga kötid under aktuell kö.
Om du inte står i kö och önskar hyra en bilplats kan du ställa dig i kö och anmäla intresse på Hsb.se/nst under Mina köer som finns under Min bostad. Instruktioner hur du går tillväga kan du hitta på Mina sidor under Brf-dokument.
Vi hoppas att du kommer uppskatta den nya tjänsten, har du några frågor är du varmt välkommen att kontakta vår kund- och medlemsservice på kundcenter61@hsb.se eller på telefon 010-442 50 00."...

Garageportarna kan öppnas med ”tagg” eller fjärrkontroll. Vid eventuellt strömavbrott kan garageport nödöppnas inifrån genom att en kraftig låsspärr (vid maskineriet) först dras nedåt varefter porten kan knuffas upp. Efter sådan nödöppning ansvarar var och en för att porten åter blir stängd och reglad. Misslyckas nödöppningen får naturligtvis fastighetsskötaren eller jour tillkallas. Undvik om möjligt tillkallande av jour, eftersom det blir onödigt dyrt.