På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
Dela

Ordningsregler

INFORMATION VID INFLYTTNING och VID AVFLYTTNING

Välkommen till Brf Västerby 2 och till Järfälla om du är ny i kommunen.

 

HEMSIDA

På vår hemsida https://www.hsb.se/norrastorstockholm/brf/vasterby2/  finns det ytterligare information Aktuell information från styrelsen läggs upp på infotavlor som sitter vid våra entréer.

TRAFIK OCH PARKERING

Vi har 30 parkeringsplatser med elstolpar samt 14 garage. Kontakta kundtjänst på HSB om ni önskar att ställa er i kö för dessa platser.

Västerby 2 har även Norrbyparkeringen som finns till ditt förfogande. Tagg (kostnad av 200:-) för inpassering och parkeringstillstånd utlämnas vid speciella tillfällen som vi annonserar på hemsida och våra porttavlor. Under året i övrigt kan du sätta in 600:- på plusgiro 825178-7 ange refrens på betalningen efternamn, förkortad gatuadress samt det föreningen man bor i, ett tillstånd per lägenhet. Detta måste göras minst 3 bankdagar innan för sedan hämta ut det i  samband med styrelsens månadsmöte mellan kl 17.30-18.00 (se datum under kalendern). Om man inte kan hämta ut det själv så får man skriva en fullmakt.

En tagg och ett parkeringstillstånd/lägenhet som vid flytt överlämnas till ny ägare!

Parkeringstillståndet gäller t.o.m 31 januari kommande år!

Övrig parkering sker på Månadsvägen och Veckovägen. Observera parkeringsreglerna som gäller! Det är Svensk Bevakningstjänst som sköter parkeringsområdet Månadsvägen/Veckovägen och Q-Park sköter Norrbyparkeringen.

Parkeringsområden får endast nyttjas för biluppställning av icke avställda eller skrotfärdiga fordon. När det gäller tvätt av bilar så är det inte förbjudet men kommunen avråder från att tvätta bilar på ställen där tvättvattnet kan rinna ner i dagvattenbrunnarna. Detta med hänsyn till miljön.

AVFALLSHANTERING

För boende på Veckovägen slängs hushållssopor i återvinningshusen vid respektive fastighet. För återvinning av glas, plast, kartong, metall, batterier och tidningar finns det kärl i samma hus.

För boende på Månadsvägen slängs hushållssopor i nedkasten utanför husen vid gatan. För återvinning av glas, plast, kartong, metall, batterier och tidningar finns det särskilda återvinningshus på baksidan av fastigheten.

Grovsoprum finns på Månadsvägen 30. Det är öppet måndagar och torsdagar mellan 07:00-09:00 och 17:00-19:00

För hantering av byggmaterial, kasserade vitvaror, möbler, TV-apparater och liknande, hänvisar vi er till kommunens återvinningscentral vid Görväln.

NYCKLAR OCH TAGS

Till varje lägenhet är det 4 stycken ”tags” utdelade. Tagsen går förutom till entréporten även till:

- Källardörren

- Tvättstugebokning

- Entrétavlan och sophusen

Vid förlust av tag eller vid införskaffande av fler var god kontakta EFS. Kostnaden för detta är 250:- och detta läggs på hyresavin. De ”gamla” entrenycklarna användandes till barnvagnsrum och cykelrum på både Månadsvägen och  Veckovägen.

TVÄTTSTUGOR

Det finns 8 stycken tvättstugor i föreningen. På Veckovägen finns det en i varje fastighet. På Månadsvägen finns det en vid nr. 68, en vid nr. 34 och en vid nr. 58.

Varje tvättstuga är utrustad med tvättmaskiner samt en grovtvätt för grövre textiler. I anslutning till varje tvättstuga finns ett torkrum med torkskåp, torktumlare, mangel och strykbräda.

Vid bokning av tvättstugepass loggar du in på entrétavlan med din tag. Bokar enligt kalendern och trycker på OK.

För inpassering i tvättstugan håll tagen mot koddosan och gå in. Du kan även boka via internet under rubriken länkar. Använd ditt 3-siffriga lägenhetsnummer och lantmäterinummer för bokning.

Tvättstugepassen är uppdelade i 3-timmars pass inklusive torktid. Du kan endast komma in i tvättstugan under ditt bokade pass. Håll koll på klockan! Till varje tvättstuga finns det städartiklar. Var vänlig och använd dessa! Filter måste tömmas, tvättmedelsluckorna torkas ur och hållas öppna.

Kontakta EFS om någonting är trasigt eller inte fungerar som det ska.

FELANMÄLAN OCH JOURSERVICE

När något fel i fastigheten upptäcks, ring Felanmälan hos EFS på telefon: 070-2188235 (detta nummer går till Kenneth som är huvudansvarig för den dagliga skötseln) alternativt 070-8312431 eller 070-5311619.

Telefontider för direktnummer

 Mån – torsdag  07.00 - 16.00

 Fredag  07.00-14.00

 Jourtjänst 0708-39 14 79 Detta nummer gäller endast vid akuta fel

Du kan nå EFS kundtjänst på vardagar mellan klockan 08.00-17.00 på telefonnummer 08-580 119 50

Du kan även mejla in din felanmälan på  kundtjanst@efsab.se  eller besöka deras hemsida www.efsab.se och göra en felanmälan där.

TRAPPHUSEN

I trapphusen får det endast stå rullatorer. Allt annat tas in i den egna fastigheten eller låses in i eget källarförråd alternativt barnvagnsrum eller cykelförråd. Dessa finns i varje fastighet och nyckel till dessa ska lämnas vidare vid lägenhetsbyte.

Till varje lägenhet ingår ett källarförråd. Även om det inte används uppmanar styrelsen er att sätta hänglås på det. Vid önskemål om att nyttja mer än ett förråd var god kontakta kundtjänst på HSB. Tänk på att inte ha brandfarligt eller explosivt material i ditt förråd. Du bör inte heller förvara stöldbegärliga saker i förrådet.

ENTRÉPORTARNA

I vår förening har vi ett elektroniskt entrésystem med porttelefon. För att besöka någon i fastigheten ring med hjälp av pilarna upp ett namn i namnlistan, välj och tryck på ”ring”. För att öppna dörren för sina besökare svarar man som vanligt och trycker sedan på ”5” på sin telefon, samtalet avslutat automatiskt och dörren öppnas.

Efter klockan 22.00 kan endast telefonnummer användas i displayen. Detta för att undvika busringning eller liknande kvälls- och nattetid. För att skalskyddet ska hållas intakt och kännas säkert för alla boende får dörrar och portar EJ ställas upp. Någon portkod finns ej.

VENTILATION

En gemensam frånluftsfläkt som är placerad på taket. I spiskåpan sitter ett spjäll. Önskar man att installera annan fläktkåpa kan man sätta in en kolfilterfläkt om så önskas. Det är förbjudet att montera eldriven fläkt i spiskåpan då det förstör ventilationen för alla andra boende i fastigheten.

BALKONGER OCH UTEPLATSER

Våra balkonger används till mycket men tänk på dina grannar. Skaka inte mattor och dylikt från balkongerna, häng dem inte heller på balkongräcket. Använd gärna de piskställningar som finns på området.

Parabolantenn måste du som boende få godkänt av styrelsen innan du monterar. Den får inte sättas fast i balkongräcket, får heller ej borras fast på väggen, golvet eller i taket. Den ska sitta innanför balkongräcket och lämpligast på en golvställning.

Grillning är inte tillåten på balkong eller uteplats, detta gäller även för el-grill. Om du vill grilla kan du göra det på egen kolgrill men tänk på dina grannar och grilla så långt från fastigheterna som möjligt.

Om eldningsförbud råder i kommunen se information på https://www.jarfalla.se .

Efter grillning får inte grillen lämnas kvar ute. När den svalnat ska den tas med in.

UTEPLATSER: Plantering av blommor får ske inom ett område av 50 centimeter från det egna staketet. Vid plantering runt och utanför uteplatserna måste styrelsens godkännande alltid ges innan plantering. Blomlådor får ej hängas utanför balkongräcket.

Ni som är rökare, tänk på grannarna som kan ha allergier. Rök ej i gemensamma utrymmen och släng gärna fimpar i papperskorgen.

Var vänlig och släng inte fimpar på marken tänk på vår djur!

BRANDSKYDD

Styrelsen rekommenderar att boende införskaffar fungerande brandvarnare i lägenheten. Har man större än 60 kvm rekommenderas två stycken för er egen samt era grannars säkerhet. Tänk på att inte ställa saker framför dörrar eller ha brandfarliga saker i trapphus eller i lägenheten. Entrédörrarna är en del av föreningens brandskydd och skall alltid hållas stängda.

HEMFÖRSÄKRING

Vi har en fastighetsförsäkring där det ingår ett bostadsrättstillägg för varje bostadsrättsinnehavare. Detta tillägg kompletterar din hemförsäkring och ger ett skydd för de skador som inte ersätts genom föreningens fastighetsförsäkring. Varje bostadsrättsinnehavare måste naturligtvis ha en egen hemförsäkring.

RENOVERING

Vid renovering får störande arbeten endast utföras vardagar mellan 8.00-20.00 helger 10.00-17.00. Respektera dessa tider och tänk på dina grannar.

OM du ska renovera och byta kranar, ska välkända nordiska fabrikat användas (typ Mora el FM Mattson)

AVSLUTNINGSVIS

Ska du ha en tillställning eller fest, kontakta dina grannar, sätt upp en lapp i porten och visa hänsyn till dina grannar.

Andrahandsuthyrning måste alltid godkännas av styrelsen. Blanketter för detta finns på HSB:s hemsida www.hsb.se .

Cykelparkering sker i cykelställ utanför fastigheten eller i cykelrum i källaren.

Husdjur får absolut inte rastas inom området. Man plockar självklart upp efter sitt djur och håller dem kopplade inom området.

Installation av elektriska maskiner måste självklart ske av behörig person. Observera bestämmelser i hemförsäkringen i samband med installation av disk- och tvättmaskin.

I Västerby 2, som är en av dem största föreningarna i Järfälla, ska man inte bara bo, man ska trivas! Att bo i en bostadsrättsförening innebär att du och dina grannar, genom styrelsen, själva bestämmer över skötsel och förvaltning.

Än en gång, välkommen till Brf Västerby 2!

Avflyttning

Säljaren bokar hos EFS-kundtjänst  en tillsyn att lägenheten är i godkänt skick det kostar 350:- för säljaren. Detta måste göras innan avflytt och det är föreningen som godkännder när detta är gjort.

Samt att alla taggar lämnas över till köparen + om man har tagg gällande Norrbyparkeringen.