På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

 • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
 • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

 • att webbplatsen innehåller cookies 
 • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
 • mainimage

Energitjänster

Våra energiexperter hjälper er att spara på miljön och sänka föreningens kostnader. Bland annat så erbjuder vi drift- och energioptimering, gör driftinventeringar och upprättar energideklarationer så ni i styrelsen har full koll på föreningens energidrift. Dessutom kan vi ge förslag på energieffektivisering av fastigheten genom att till exempel om bygga om värmecentralen eller ventilationsanläggningen.

Energiavtal

Med HSBs energiavtal får ni en bra helhetsbild av fastighetens energiförbrukning. När ni tecknar ett energiavtal med oss garanterar vi en kostnadsminskning med 3% under en femårsperiod. Med ett energiavtal får ni den bästa helhetsbilden av fastighetens energiförbrukning och kostnader. 

Med avtalet får ni

 • Optimering av befintliga värme- och ventilationssysten samt elförbrukning
 • Rätt avgifter
 • Uppföljning och rapporter av er energiförbrukning.
 • En kontinuerlig energijakt som ger er sänkta energikostnader.
 • Årliga åtgärdsförslag för att nå en lägre energiförbrukning.
 • Ett avtal som hjälper er att hålla koll på era energikostnader under lång tid

Energirådgivning, projektledning och projektering

Inför ett energiprojekt behöver man göra en noggrann analys och förstudie för att nå avsedd effekt. Vi hjälper till med energirådgivning för att ni ska kunna ta rätt beslut. Ofta kan en bra början till att spara energi vara att utgå från åtgärdsförslagen i er energideklaration.  

Injustering av värmesystem

Det är vanligt att temperaturen skiljer mellan lägenheterna och enskilda rum i en fastighet vilket är ett problem för både energiförbrukningen och komforten. Att uppnå exakt samma temperatur i byggnadens alla lägenheter är i praktiken mycket svårt. Men med en ny injustering av byggnadens värmesystem ges alla förutsättningar till en jämnare temperatur och framförallt en bättre komfort. Erfarenhetsmässigt blir också energibesparingen mellan 5-15 % av tidigare värmeförbrukning. 

Styrning av värme och ventilation 

För att man ska få rätt temperatur i en fastighet måste temperaturen regleras centralt och för att kunna göra rätt inställningar måste man ha kunskap om det styrsystem man har för värmen och ventilationen. En bra driftekonomi  förutsätter också att man har koll på när under året man bäst utför förändringar i inställningarna.

För att så optimalt som möjligt nå bästa resultat kan man installera en så kallad DUC, datoriserad undercentral, som ersättning för den gamla. Med en DUC har man möjlighet att fjärrstyra regleringen av systemen från datorer med internetuppkoppling. I vår tjänst sköts och övervakas system ständigt av kunnig driftpersonal. Även annan viktig utrustning kan kopplas till denna central såsom energimätare, fläktar, pumpar och belysning.

Den totala besparingen varierar mellan 5-15% på värmeförbrukningen. Detta gör att det på sikt alltid är lönsamt att investera i datoriserade undercentraler. 

Energieffektiv belysning sparar pengar och miljön

Belysningen i en fastighet är viktig för trivseln, helhetsintrycket och inte minst tryggheten för de boende. Med de ökade energipriserna har belysningen även fått stor betydelse för driftekonomin. 

Närvarostyrd belysning

Många trapphus, källare och tvättstugor har idag utslitna armaturer som står tända lång tid i onödan. Ljuset är dessutom ofta undermåligt. Genom att byta ut gamla armaturer kan man på ett enkelt sätt automatisera belysningen så den blir närvarostyrd. Det finns idag många tekniskt bra lösningar som enkelt kan appliceras för att förbättra belysningen. Detta ökar komforten, trivseln, förbättrar ljuset i lokalerna och spar energi.  

Utomhusbelysning LED eller matallhalogen

Många utomhusarmaturerna består fortfarande av kvicksilverlampor trots att de slutade tillverkas under 2015. Även om man har ett lager av lampor är är det bättre att byta. Om armaturen kan anses utsliten underhållsmässigt kan man byta till en ny teknik för belysningen som till exempel LED kompaktlysrör eller matallhalogen. Har armaturen däremot lång livslängd kvar kan man ersätta lampan med en så kallad LVD lampa (induktionslampa).

Spara vatten och energi

I genomsnitt går mer än 20% av energiförbrukningeni en lägenhet till varmvatten. Genom att använda nya snålspolande kran- och duschmunstycken kan ni minska både vattenmängden och energiförbrukningen väsentligt. 

Nytt munstycke lägre förbrukning

Du behöver inte köpa ny kran för att spara vatten och energi. Det enklaste sättet för snabb effekt är att byta ut kranmunstycket mot ett vattensparande, ett så kallat perlator eller sparlatormunstycke. Ett perlatormunstycke av bra kvalitet ger samma komfort som innan men spar vatten genom att de blandar in luft i vattenstrålen redan vid låga flöden.

Vill ni veta mer? Få kostnadsfri rådgivning och offert eller boka ett möte med oss här.