På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

​HSB Göteborg samlar män på ledande chefspositioner för att påbörja en gemensam insats för att skapa förändring efter #Metoo

26 juni 2018 Under Almedalsveckan tar HSB Göteborg chansen att tillsammans med Volvo, PEAB, Polismyndigheten och Chalmers samla män i ledande chefspositioner från några av Sveriges största organisationer för att diskutera makt, normer och attityder i arbetslivet och vad som kan göras framöver för att skapa verklig förändring.

Under Almedalsveckan tar HSB Göteborg chansen att tillsammans med Volvo, PEAB, Polismyndigheten och Chalmers samla män i ledande chefspositioner från några av Sveriges största organisationer för att diskutera makt, normer och attityder i arbetslivet och vad som kan göras framöver för att skapa verklig förändring.

"Vi på HSB har länge arbetat aktivt med jämställdhetsfrågor, bland annat genom vårt arbete med att uppnå en jämn könsfördelning i alla våra chefsled vilket vi nu har, och vi har sett hur viktigt det är att initiativet kommer från män såväl som från kvinnor för att få till en verklig förändring. Därför samlar vi nu manliga ledare från några av Sveriges största organisationer för att tillsammans ta upp kampen mot trakasserier och kränkningar på svenska arbetsplatser", säger Lars Göran Andersson på HSB Göteborg om eventet.

Seminariet är en fortsättning på det arbete som HSB Göteborg bedrivit i många år för att få manliga ledare att engagera sig i frågor som rör jämställdhet och attityder på svenska arbetsplatser. Deltagarna vill använda sin position för att skapa en verklig förändring, och snarare än att bara prata vill de se till att ord blir handling. Med utgångspunkt i #Metoo är detta seminarium ett samtal om jämställdhet och respekt i arbetslivet och om hur vi kan förhindra sexism och skadliga jargonger i fortsättningen.

"Vi som deltar i det här seminariet har många års erfarenhet av vad det innebär att leda och vi jobbar dagligen med att skapa trygga arbetsplatser för våra kollegor, där kollegorna känner ett förtroende för oss som ledare", säger Peter Grönberg på Volvo.

Seminariet kommer dels att handla om vad vi kan lära av det som varit och hur kan vi skapa en framtid med trygga organisationer och arbetsplatser fria från det som uppdagats under #Metoo-uppropet och bland deltagarna i eventet finns också Stefan Bengtsson, Rektor och VD för Chalmers. Han säger så här om seminariet: "Det som är intressant med det här samtalet är att vi samlar erfarenhet och kompetens från flera olika sektorer, från både myndighetssidan, den privat sektorn och akademin, som jag representerar, för att diskutera en fråga som rör oss alla".

Att deltagarna har olika bakgrunder och kommer från olika branscher tror även Max Lutteman från Polismyndigheten är viktigt. Samtidigt lyfter han någonting som samtliga av deltagarna har gemensamt: "Utöver att vi alla är ledare i stora svenska organisationer har vi också något annat som förenar oss; nämligen att vi är män. Och det tror jag är viktigt, att vi som män vågar diskutera saker som grabbiga jargonger och hur sådana saker påverkar attityderna på svenska arbetsplatser".


Kvinnor säger metoo - vad säger männen? 
Klas Hyllander
deltar i seminariet som Moderator. Klas är civilingenjör, konsult och författare och har mångårig erfarenhet av arbete med jämställdhet och mångfald i mansdominerade organisationer.

Panelen består av:
Lars Göran Andersson, vd på HSB Göteborg
Peter Grönberg, ansvarig för företagskultur och ledarskap på Volvokoncernen
Max Lutteman, polismästare på Polismyndigheten
Peter Svensson, vd på Peab Bostad
Stefan Bengtsson, rektor på Chalmers

Tid & plats:
Seminariet äger rum tisdag den 3 juli klockan 13:00-13:45 på Strandgatan 35 i Visby.
Läs mer på Almedalens hemsida

För mer information, kontakta:
Jeanette Holmén, marknadschef HSB Göteborg
Telefon: 010-442 20 66
E-post: jeanette.holmen@hsb.se

Först i Sverige! HSB Göteborg är verifierat i hållbart samhällsansvar.
HSB Göteborg är ett kooperativt bostadsföretag och verkar från Lysekil i norr till Kungsbacka i söder. Vi erbjuder nyproducerade bostadsrätter i attraktiva områden, hyreslägenheter, ett fördelaktigt bosparande och ett heltäckande förvaltningsutbud för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare. Idag är det 70 000 medlemmar som alla äger HSB Göteborg tillsammans. I samverkan skapas Det Goda Boendet – goda bostäder, välskötta hus, trygg boendeekonomi och en god boende gemenskap. Och eftersom det är medlemmarna som äger HSB är det också de som demokratiskt beslutar om verksamheten. Detta skiljer HSB från övriga och ger också medlemmar möjlighet att utveckla sitt boende till något unikt och givande.