På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng

Ny detaljplan för fler bostäder i Laggkärlet 7 i Berga

05 juli 2019 HSB och Linköpings kommun har sedan 2014 arbetat med en ny detaljplan för en större del av fastigheten Laggkärlet 7 i Berga, och i veckan blev den nya detaljplanen klar. HSB planerar för att lägenhetsbeståndet ökas från 238 till cirka 380 lägenheter. Arbetet med projektet startar under hösten 2019 och byggstart kommer tidigast ske under senare delen av 2020.

Bakgrund

Berga uppfördes på 1960-talet som en helt ny stadsdel. Detta var innan miljonprogrammets byggnadsmiljöer, vilket syns på stadsdelens småskaliga och sammanhållna byggnadsstil. Fastigheten, Laggkärlet 7 består av 238 hyreslägenheter och byggdes 1961 av Stångåstaden då Linköping expanderade kraftigt och behovet av bostäder var stort.

I december 2010 köptes fastigheten, Laggkärlet 7 av HSB.

Fastigheten omfattar utöver bostäder även bostadsgårdar, parkeringsplatser, miljöhus mm.

Husen som ligger på Prästbolsgatan är i tre våningar, saknar hiss och har ett större behov av underhåll såsom stamrenovering.

Lägenheterna består av 1-5 rum och kök med flest, 57 %, tvåor. Viss renovering har gjort under åren. Exempelvis renoverades badrummen 1995.

Detaljplan

Fastigheten har tidigare omfattats av två detaljplaner från 1950- och 1960-talen. Planerna anger markanvändning till bostäder och parkering. HSB och Linköpings kommun har sedan 2014 arbetat med en ny detaljplan för större del av fastigheten och i veckan blev den nya detaljplanen klar.

Framtidsplaner

Totalt planerar HSB för att lägenhetsbeståndet inom fastigheten ökas från 238 till cirka 380 lägenheter med blandade upplåtelseformer.

Planerade åtgärder är bland annat en upprustning av befintliga flerbostadshus och installation av hissar som ökar byggnadernas tillgänglighet. I samband med renovering och underhåll av de 238 hyreslägenheterna på Prästbolsgatan planerar HSB för en påbyggnad på de befintliga husen som tillskapar cirka 70 nya hyresrätter inom fastigheten.

Detaljplanen ger även möjlighet till en nybyggnation i form av bostadsrätter. Detta hus placeras utmed Söderleden och får som max bestå av 12 våningar.

Vad händer nu?

HSB kommer att påbörja arbetet med projektet under hösten 2019 och planerar byggstart tidigast under senare delen av 2020.

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

  • ca 650 000 medlemmar
  • ca 4 000 bostadsrättsföreningar
  • ca 35 000 förtroendevalda
  • 26 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.