Beslut om Balkonger

28 maj 2021

Poströstningen i Balkongfrågan är nu genomförd och avslutad.
Av de 167 röstberättigade fick styrelsen in 135 svar, alltså saknas 32 st.
Av de 135 svaren var 130 för en ombyggnad, som svarade ”ja”
Fyra svarade ”nej”, samt en röst var ogiltig.

Den extra föreningsstämman den 25 maj beslutade, enligt styrelsens förslag, att gå vidare med ombyggnad och inglasning av balkongerna.

Föreningsstämmans protokoll inlämnades till Hyresnämnden i Jönköping den 2021-05-26 för att enligt bostadsrättslagen godkänna ”balkongbeslutet”.
Bygglovsansökan är inlämnad till Skövde Kommun sedan tidigare och bygglov är beviljat 2021-05-24.

 

Så nu får vi invänta  Hyresnämndens beslut, efter att de har gett nejsägare och de som inte har lämnat in sin poströst möjlighet att yttra sig, därefter tar Hyresnämnden ett beslut, troligen tidigast i Augusti, därefter kan vi förhoppningsvis sätta igång bygget som planerat i September 2021

 


Till nyhetslistan