Upphandling Bredband

15 maj 2020 Upphandling av nytt avtal för bredband

Upphandling av nytt avtal för bredband

Vårt gruppavtal med ComHem för alla boende har sagts upp till juni 2021.

Styrelsen har börjat upphandlingen av ett nytt avtal med bredbandsanslutning för dator, tv och telefoni.

Flera leverantörer har kontaktats för att undersöka möjligheterna för anslutning till fibernät, som kan utnyttjas till andra användningsområden.
Förhandlingar börjar till hösten.
Målsättningen är att framtida avgifter ska ligga i nivå med de vi förnärvarande har med ComHem.