Styrelsen 2021-2022

 Uppdaterad 2021-06-30

Uppdrag/Ansv. Namn Adress Telefon
Ordförande Peter Andersson Gransikagatan 10 B 073-392 31 13
Vice Ordförande Robert Lazic Sveagatan 8 A 0739-13 96 77
Sekreterare Anette Johansson Gransikagatan 4 A 0500-48 29 92
Ledamot Malte Bergman Lars Olofs gata 9 A 073-838 12 37
Ledamot Rune Bergsten Gransikagatan 10 A 070-268 15 25
Miljöansvarig Joakim Samuelsson Gransikagatan 6 C  070-833 09 66
       
       
       
Utsedd av HSB Kerstin Carlman -- --
 
 
Revisor Namn Adress Telefon
Revisor Susanna Enskog Sveagatan 8 A 070-6336215
Revisorssuppleant Ann-Britt Wallgren Lars Olofs Gata 9 B 0500-41 92 39
 
Valberedning Namn Adress Telefon
 Sammankallande Nils Enskog Sveagatan 8 A 070-6336215
       
  Margareta Ljungström Gransikagatan 4 A 070-849 14 34
       
  Sheila Ingemarsson Sveagatan 8 A  070-854 33 01