På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
HSB Nordvästra Götaland

Rapport från föreningsstämma 21 maj 2015

27 maj 2015 Torsdagen den 21 maj så hade HSB Nordvästra Götaland sin ordinarie föreningsstämma. Vice ordföranden Sören Pettersson fick öppna årets möte då Lennart Niklasson hastigt avlidit på påskaftonen. Det hölls inledningsvis en tyst minut för Lennart.

                   I år blev Trollhättan plats för stämman och där det konferensvänliga Folkets Hus. Vädret var som vanligt soligt och de tillresta som kom i bussar från föreningens alla hörn såg nöjda ut. Kommunalrådet Paul Åkerlund (s) hälsade ombuden välkomna och passade på att berättade intressanta saker om det ”växande Trollhättan”. Kommunen har som ambition att vara 70 000 invånare år 2030 och för det så måste det byggas mycket mer än det görs idag. Bostadsbristen är en betydande broms för Trollhättans tillväxt och utveckling, menade Paul och efterfrågan på bostäder i staden är mycket hög. Han hoppades på att HSB snart kommer igång med Zebran och gärna även på andra ställen i kommunen.

Ståuppartisten Anna-Lena Bergelin (Brundin) var på plats och gjorde en mycket uppskattad föredragning på temat ”Kvinnligt, manligt och mänskligt”. Där var det gott om eftertänksansvärda saker och mycket igenkännande från vardagslivet. Mycket skratt blev det.

På själva stämman som kommunalrådet Paul Åkerlund ledde så började Sören Pettersson med att berätta om styrelsearbetet och den verksamhetsplan man arbetar efter. Intressant är att planen som är treårig ändå har en utblick till 2023 det år då HSB fyller 100 år. Dan Nyberg, vd föredrog årsredovisningen och berättade mycket om den nyproduktion som är aktuell och alldeles särskilt om de 50 lägenheter som strax ska byggas på kv Zebran i Trollhättan. Det uppskattades av kommunalrådet. Sara Karlsson passade på att berätta om de stora IT-framsteg som sker inom HSB i och med att den nya ”Portalen”  alldeles i dagarna ska presenteras för både medlemmar och förtroendevalda. HSB ligger i framkant när det gäller moderna IT-system som syftar till att underlätta förvaltningsarbetet för bostadsrättsföreningarnas styrelser. Ekonomichefen Roland Helmner föredrog bokslutet och menade att ekonomin ”är god och i ett stabilt läge”.

Stämman valde Per Johansson, Hjo som ny ordförande. Dessutom valdes ett par nya styrelseledamöter; Britt-Marie Olsson från Vänersborg och Stellan Gedell från Vara på två år. Ett fyllnadsval på ett år tillsattes med ett nyval av Roger Edvinsson, Skövde. Sören Pettersson och Magnus Frank omvaldes för en ny period av två år.

Stämman antog också en motion från Kjell-Åke Lindberg från HSB brf Stigbygeln i Trollhättan. Motionen handlar om att HSB bör ta fram en rådgivning för hur bostadsrättsföreningar bör hantera bostadsanpassning av lägenheter och andra ytor för medlemmar med funktionsnedsättning. Ofta är det dåligt reglerat vem som bär ansvar för återställande av sådan utrustning och likaså ansvaret för reparation och underhåll.

Dan Nyberg
VD