På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
HSB Nordvästra Götaland

Rapport från HSB Nordvästra Götalands föreningsstämma 19 maj 2016

23 maj 2016 Nu har HSB Nordvästra Götaland haft sin ordinarie föreningsstämma för 2016 och det blev också min sista som Verkställande direktör.
Styrelsens ordförande Per Johansson hälsar välkommen

I år blev det Skövde och det storslagna Billingehus som var mötesplats. Bussar från hela vårt område anlöpte och ombuden var på plats strax före 14.00. Vädret var som vanligt soligt när vi har stämma. Kommunalrådet Katarina Jonsson (m) hälsade ombuden välkomna och passade på att berätta på ett intressant sätt om historien bakom staden Skövdes tillkomst. Den lilla oansenliga byn i Skaraborg som växte och blev till den största kommunen i Skaraborg. Kommunen har som ambition att vara 60 000 invånare år 2025 och det kommer man att klara. För att växa måste man bygga och det var kommunalrådet och jag helt överens om. Skövde har en hög planberedskap och ligger i topp bland landets kommuner när det gäller framförhållning i byggandet.

Fullmäktigeombud och medlemmar på plats i Bergasalen, Billingehus, Skövde

HSB Living Lab är något som i högsta grad är på tapeten just nu. Vi hade därför bjudit in HSB Göteborgs Vd Lars-Göran Andersson som berättade om detta nya och spännande HSB forskningsprojekt. HSB Living Lab är ett hus med 29 studentbostäder och ligger mitt inne i Chalmers campus-område. Det är ett experimenthus som ska stå i tio år och vara ett fullskaligt forskningsprojekt och handlar både om byggnadsteknik och boendebeteende. Projektet har redan väckt ett stort intresse och det var spännande att våra ombud fick veta mer om huset så här tidigt. Studenterna flyttar in den 1 juni 2016 och vi kommer alldeles säkert få ut mycket erfarenheter av HSB Living Lab.

Lars Göran Andersson föreläste om HSB Living Lab

Årets stämma leddes med van hand av kommunalrådet Katarina Jonsson. Vår ordförande Per Johansson som för övrigt omvaldes berättade om den verksamhetsplan som styrelsen fastslagit och som gäller för tre år. Annika Ebenholm gör comeback i styrelsen och invaldes som ny ledamot. Annika var tidigare ordförande för HSB Nordvästra Götaland. Jag själv föredrog styrelsens verksamhetsberättelse och Roland Helmner vårt bokslut.  Det viktiga i förvaltningsberättelsen är att mycket går bra för HSB Nordvästra Götaland. Vi växer på alla områden. Medlemsantalet ökar och vi är nu fler än 19 000. Vi bygger mycket nytt och än mer är på gång. Vår byggportfölj är god. Ekonomin växer och resultatet är gott. Det egna kapitalet ökar från 120 till 133 miljoner kronor. Balansomslutningen överstiger från och med 2015 en miljard kronor. Vårt anseende bland våra kunder ökar och i senaste NKI (Nöjd kund index) så ökar vi från redan tidiga höga 8,12 till 8,23 på en tiogradig betygsskala.

Dan Nyberg, vd HSB Nordvästra Götaland

Jag som Vd kunde berätta att jag var nöjd med mina fem år i HSB Nordvästra Götaland och 36 år totalt inom HSB-rörelsen. Nu kan jag bara önska vår fina förening all lycka och välgång i att möta den så spännande framtiden med alla dess utmaningar. Utgångsläget är gott.

Dan Nyberg
VD