På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
HSB Nordvästra Götaland

Rapport från HSB Nordvästra Götalands föreningsstämma 2017

23 maj 2017 Nu har HSB Nordvästra Götaland haft sin ordinarie föreningsstämma för 2017. I år blev det Skara och Rosers Salonger, Skara Stadshotell som var mötesplats för stämman.

Bussar från hela vårt område anlöpte och de cirka 100 ombuden var på plats strax före 14.00. Kommunalrådet Fredrik Nordström hälsade ombuden välkomna och berättade om Skaras vision och vad som är på gång i staden. Torbjörn Friberg, som inom kort kommer att tillträda tjänsten som VD för HSB Nordvästra Götaland passade även på att presentera sig.


Fullmäktigeombud och medlemmar på plats i Rosers Salonger, Skara stadshotell.

Eftermiddagens föreläsning stod Gunnel Ryner för. Gunnel är beteendevetare med en fil. Kand. i pedagogik. Med massor av positiv energi, humor och passion, grundat på forskning inom psykologi och organisationsvetenskap gav Gunnel åhörarna verktygen för att starta en positiv revolution – i livet, på jobbet och i styrelsearbetet.

Gunnel menar att hela vår kultur präglas av ett överdrivet fokus på det som inte fungerar. Men om vi bara ägnar oss åt att åtgärda fel och brister kommer vi bara till noll, icke problem samt riskerar att skapa en negativ atmosfär som får människor att tappa glädjen och motivationen. – Om ni istället vill ha en styrelse präglad av stolthet, arbetsglädje och kreativitet, där ni får fram det bästa i er själva och tillsammans når exceptionella resultat, då krävs ett helt annat fokus, där ni tar vara på och bygger vidare på era styrkor och allt ni redan gör bra berättade Gunnel.


Eftermiddagens föreläsare Gunnel Ryner, beteendevetare med fil. Kand i pedagogik

Årets föreningsstämma leddes av kommunalrådet Fredrik Nordström. HSB Nordvästra Götalands ordförande Per Johansson som för övrigt omvaldes inledde stämman och berättade bland annat om anledning till vd-byte och att en organisationsöversyn av företaget är på gång.

Roland Helmner gick igenom årsredovisningen för 2016. Resultatet blev negativt, bland annat beroende på uteblivna byggintäkter och höga engångskostnader.

Val av styrelseledamöter föredrogs av Kerstin Ahlin Johansson, ordförande valberedningen. Sören Pettersson från Lidköping och Stellan Gedell från Vara omvaldes för en period av två år. Tommy Lindh från Falköping samt Ramona Zakrisson från Mariestad valdes in som nya ledamöter på två år.

Val av valberedning föredrogs av ordförande Per Johansson. Kerstin Ahlin Johansson från Skövde samt Arne Wilhelmsson från Tidaholm omvaldes på två år och Torsten Gunnarsson valdes in som ny valberedare på två år. Som ordförande i valberedningen valdes Kerstin Ahlin Johansson från Skövde.

Ändring av normalstadgar 2011 för HSB-förening, version 2, gicks igenom av Sofia Blomquist, utbildnings- och medlemsansvarig. Föreningsstämman beslutade enhälligt att anta den nya versionen av normalstadgarna.

En motion hade inkommit som yrkade på att alla bostadsrättsföreningar inom HSB Nordvästra Götaland bör anta HSBs kod för bostadsrättsföreningar som grundar sig på de kooperativa principerna och HSBs kärnvärderingar ETHOS. Föreningsstämman ställde sig bakom motionen men tryckte samtidigt på att det är frivilligt att anta koden. Om man inte vill anta hela koden kan man välja att arbeta efter egna utvalda delar i koden.

Föreningsstämman avslutades och Per Johansson tackade Roland Helmner, tf. vd och ekonomichef som går i pension i juni. Han passade även på att säga några ord om avgående ledamöter och valberedare.