Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Vi är ISO-certifierade

HSB Nordvästra Götaland är både kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2015 och miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015. Detta har resulterat i ett integrerat verksamhetssystem.

Certifikaten styrker att HSB Nordvästra Götalands administrativa och tekniska förvaltning åt bostadsrättsföreningar samt nybyggnation är i överensstämmelse med miljölednings- och kvalitetsledningssystem.

Tillsammans har ett gemensamt arbetssätt utvecklats som skapat ordning och reda. Allt för att ha goda kundrelationer och nöjda kunder! Arbetet har präglats av stor delaktighet hos alla anställda inom alla personalkategorier, vilket också bekräftades i revisorernas slutrapport:

ISO 9001:2015
”Företaget har byggt upp och infört ett kvalitetsledningssystem väl anpassat efter verksamheten. Stort engagemang och intresse visades under revisionen av hela organisationen. På ett bra sätt har man etablerat ett strukturerat kvalitetsarbete”.

ISO 14001:2015
”Företaget har byggt upp och implementerat ett väl fungerande miljöledningssystem. Under revisionen noterades ett stort engagemang kring miljöfrågorna från hela organisationen. Den positiva inställning som finns i företaget bör framhållas, ett mycket diskussionsvilligt gäng, öppna för nytänkande och nya lösningar".

Uppförandekod för samarbetspartners

Vår uppförandekod lyfter fram de minimikrav som vi ställer på vår organisation och våra samarbetspartners inom områdena: Affärsetik, Hälsa & Säkerhet samt Miljö & Klimat. Att godkänna uppförandekoden är en del i den leverantörsbedömning.

Uppförandekoden gäller för samtliga entreprenörer, leverantörer och deras underleverantörer/underentreprenörer. Uppförandekoden baseras på socialt ansvarstagande samt FN Global Compacts principer inom områdena för mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti-korruption.