På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng
HSB Nordvästra Götaland

HSB Energiavtal

Med vårt energiavtal får ni en bra helhetsbild av er fastighets energiförbrukning. Vilka kostnader den för med sig och vad man kan göra för att sänka dem. För alla som tecknar avtalet garanterar vi sänkta energikostnader.

Med avtalet får ni:

  1. Optimering av befintliga värme- och ventilationssysten samt elförbrukning
  2. Rätt avgifter
  3. Uppföljning och rapporter av er energiförbrukning.
  4. En kontinuerlig energijakt som ger er sänkta energikostnader.
  5. Årliga åtgärdsförslag för att nå en lägre energiförbrukning.
  6. Ett avtal som hjälper er att hålla koll på era energikostnader under lång tid.

Läs mer om HSB Energiavtal

Energiavtal för en bättre ekonomi
Utgifterna för energi blir en allt tyngre börda för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare. Därför har HSB tagit fram en rad olika energitjänster för att hjälpa bostadsrättsföreningarna och fastighetsägare att ta kontroll över sitt energiflöde. Energiavtal är den tjänst som ger er den bästa helhetsbilden av er fastighets energiförbrukning och de kostnader som den för med sig.

Rätt mätningar och tariffer
Vi börjar med att kartlägga och kontrollera de mätningar som gjorts i ert energisystem så att vi har rätt värden att utgå ifrån. Därefter kontrollerar vi vilka tariffer ni har som utgångspunkt för era betalningar. I många fall finns besparingar att göra genom att byta eller ta bort mätare och därigenom få lägre tariffer samt kostnader.

Uppföljning och kontroll
När vi fått fram alla uppgifter vi behöver lägger vi in dem i vårt energiberäkningsprogram Momentum. Med hjälp av programmet kan vi kontrollera att alla uppgifter stämmer. Vi får även fram statistik och kan göra beräkningar för att se vilka kostnadseffekter det blir vid tänkbara förändringar och förbättringar.

Kontinuerliga förbättringar
Den energikartläggning vi gör när vi startar vårt arbete i er fastighet är inte statisk. Vi optimerar värme, ventilation och elförbrukning löpande efter de förutsättningar som råder. Vi jobbar kontinuerligt med förbättringar och förslår förändringar om de kan förväntas ha positiva effekter.

Medverkan vid beslut
För att inte den information vi får fram vid vårt arbete skall stanna vid en person medverkar vi gärna på era styrelsemöten. Vi presenterar rapporter och lägger fram konkreta förslag som alla kan ta till sig för att fatta rätt beslut.

Vi garanterar besparingar
Vi garanterar er 3% kostnadsminskning över 5 år jämfört med det år vi startar vårt samarbete. Når vi inte den besparingen betalar vi tillbaka kostnaderna för avtalet. Lägg därtill att vår målsättning i samtliga avtal vi skriver ligger på minst 10%.

Bättre för miljön
Koldioxid utsläppen är ett gemensamt problem för alla. Våra bostäder står för ca. 30% av de totala koldioxidutsläppen. En positiv effekt av att spara energi i er fastighet blir naturligtvis att ni även bidrar till en bättre miljö.

Bläddringsbar broschyr om HSB Energiavtal >