Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Årsredovisning – så funkar det

Var får medlemmarna reda på vad föreningen har gjort under året? Hur det går ekonomiskt? Och vad tänker man göra i framtiden? I årsredovisningen såklart, det viktigaste dokumentet styrelsen ska skriva.

Årsredovisningen gör det möjligt för medlemmarna, eller andra intresserade, att ta del av information om hur föreningen mår ekonomiskt. Lagen kräver att styrelsen tar fram en årsredovisning som medlemmar kan ta del av lagom till föreningsstämman.

Här går vi igenom årsredovisningens fyra olika delar:

1. Förvaltningsberättelse – vad har hänt under året och vilka planer finns?
2. Balansräkning – ögonblicksbild av tillgångar och skulder
3. Resultaträkning – intäkter och kostnader under det senaste året
4. Notförteckning  – plats för extra upplysningar om ekonomin

Förvaltningsberättelsen förklarar i text vad som hänt under året och vad föreningen har för planer framöver. Här finns uppgifter om vilka som haft uppdrag i bostadsrättsföreningen och en redovisning av allt väsentligt som inträffat under eller efter räkenskapsåret. Förvaltningsberättelsen ska också innehålla fakta om fastighetens tillstånd, anställda, överlåtelser samt de aktiviteter som hållits inom bostadsrättsföreningen. Även framtida förväntad utveckling ska redovisas.

Många bostadsrättsföreningar passar här också på att berätta mer utförligt vad som hänt under året eftersom årsredovisningen är en skrift som når alla medlemmar. 

Framtida underhållsbehov finns specificerat i underhållsplanen som ofta redovisas i förvaltningsberättelsen. Här brukar styrelsen både skriva vilka underhållsåtgärder som har gjorts under verksamhetsåret och vad som behöver göras framöver. Stora investeringar kan påverka årsavgiften på sikt.

Balansräkningen är en ögonblicksbild av hur stora tillgångar och skulder föreningen hade vid ett givet tillfälle, ofta vid årsskiftet. Genom att jämföra årets balansräkning med förra året kan man till exempel se om sparandet ökar eller minskar. Balansräkningens uppgifter ger en bild av hur räntekänslig föreningen är. En lågt belånad förening med en låneportfölj som innehåller olika bindningstider för lånen innebär en lägre risk och lägre kostnader och därmed också en lägre avgift för medlemmarna. 

Resultaträkningen visar hur stora intäkter och kostnader föreningen har haft under det senaste året. Låga driftkostnader är att föredra, både för föreningen och för medlemmarna, och tyder på en väl fungerande, eftertänksam styrelse och på en kostnadseffektiv förvaltning.

Notförteckning ger extra upplysningar om siffrorna i balansräkningen och resultaträkningen. Kanske har föreningens skulder ökat mycket. I sådana fall kan man förklara i notförteckningen hur dessa lån har tagits upp samt hur löptider och ränta fördelar sig. Man kan även förklara vad lånen avser, till exempel en sedan länge planerad fasadrenovering. 

Tänk på

Det viktigaste för medlemmar och potentiella köpare är oftast att avgiften inte helt plötsligt höjs rejält. Därför är det viktigt att årsredovisningen beskriver hur styrelsen jobbar framåt, till exempel hur underhållsplanen ser ut och hur man planerar att finansiera planerade insatser. Ange också gärna hur stor bo- och lokalyta föreningen har, då är det lättare att jämföra föreningen med andra. 

Fler tips

För göra det lättare för föreningens medlemmar och överblicka och förstå årsredovisning finns Bostadsrättkollen – ett verktyg där din styrelse enkelt kan redovisa och förklara de viktigaste nyckeltalen. Upptäck Bostadsrättskollen och de viktigaste nyckeltalen här.