Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari
På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Att bo i hyresrätt

Bor man i en hyresrätt hyr man lägenheten av fastighetsägaren, som även kan vara en bostadsrättsförening, eller i andra hand av en hyresgäst eller en bostadsrättshavare.
Barn sitter vid flyttkartonger

Man betalar ingen insats för sin lägenhet och man står inte heller själv för underhåll av lägenheten. Förutom hyra av själva bostaden ingår normalt värme, vatten och i vissa fall även hushållsel. Om man har ett förstahandskontrakt kan man byta till en annan lägenhet om hyresvärden eller hyresnämnden godkänner bytet.

Vill man flytta är det vanligt med en uppsägningstid på tre månader, det betyder att du måste betala hyra i tre månader även om du vill flytta tidigare. En hyresgäst som missköter sig på något sätt, genom att till exempel betala hyra för sent, genom att störa sina grannar eller genom att hyra ut sin lägenhet i andra hand utan tillstånd, riskerar att bli uppsagd. En hyresgäst som inte bor i sin lägenhet och därmed inte har något behov den, kan också bli uppsagd om hyresvärden behöver lägenheten.

Man har rätt att utföra målnings- och tapetseringsarbeten i sin lägenhet, men sänker man värdet på lägenheten kan man bli ersättningsskyldig gentemot hyresvärden. Vill man genomföra större renoveringar i lägenheten måste hyresvärden först godkänna detta. Som hyresgäst har man också en vårdplikt, vilket innebär att man inte får utsätta lägenheten för onormalt hårt slitage eller orsaka skador. Vårdplikten innebär också att man är skyldig att anmäla fel och brister i lägenheten till hyresvärden

Hemförsäkring

Man har ingen juridisk skyldighet att teckna en hemförsäkring, och hyresvärden kan inte heller kräva att man gör det, men det är självklart klokt att ha en hemförsäkring om det inträffar någon skada i lägenheten. Det är en trygghet om det händer något i din bostad, som t ex brand, vattenläckage eller inbrott. Vad hemförsäkringen omfattar kan variera, kontrollera därför alltid villkoren för just din försäkring för att se vad den täcker. Vanligtvis kan en hemförsäkring omfatta olika delar som:

  • Egendomsskydd – om saker som går sönder eller blir stulna.
  • Rättsskydd – för kostnader för juridiskt ombud.
  • Överfallsskydd – om du skadas vid till exempel misshandel eller våldtäkt.
  • Ansvarsförsäkring – om du måste betala skadestånd till någon.

Andrahandsboende

Den som upplåter sin bostad i andra hand måste ha tillstånd från sin hyresvärd eller från hyresnämnden. Vill man däremot hyra ut en del av lägenheten till en inneboende behöver man inte fråga hyresvärden om lov, men det är viktigt att den person som har förstahandskontraktet också bor stadigvarande i lägenheten.

Om du har ett förstahandskontrakt och vill hyra ut din lägenhet måste du ha ett s.k. beaktansvärt skäl. Det kan exempelvis vara att du ska arbeta i en annan stad eller vill prova på att sammanbo med någon person. Hyresvärden brukar godkänna att du hyr ut din lägenhet ett år i taget. Det är viktigt att man skriver ett kontrakt med sin andrahands-hyresgäst för att reglera vad som gäller för uthyrningen.

Man är som hyresgäst ansvarig för lägenheten och för att hyra betalas trots att den är uthyrd i andra hand. Man riskerar att förlora sitt förstahandskontrakt om den som hyr i andra hand inte betalar hyran eller stör grannarna. Man kan också bli skyldig att ersätta hyresvärden för skador som orsakas av andrahandshyresgästen.

Besittningsskydd

En bostadshyresgäst har ett direkt besittningsskydd vilket innebär att om hyresgästen blir uppsagd och inte accepterar att flytta, har hyresgästen rätt att få frågan om avtalets förlängning prövad av hyresnämnden.

För en person som hyr en lägenhet i andra hand infaller besittningsskyddet först efter två år. Det innebär att en andrahandshyresgäst kan motsätta sig att flytta om han blir uppsagd och då måste förstahandshyresgästen ansöka om att hyresnämnden ska ålägga honom att avflytta. En andrahandshyresgäst har ett mycket svagt besittningsskydd och tvingas alltid flytta om förstahandshyresgästen vill flytta tillbaka till lägenheten, men för att förhindra en onödig process kan man upprätta ett avtal om avstående från besittningsskydd om man avser att hyra ut sin lägenhet i andra hand mer än två år till samma person. Blanketter för avstående från besittningsskydd finns på hyresnämndens hemsida.

En andrahandshyresgäst har aldrig bättre rätt till lägenheten än förstahandshyresgästen vilket innebär att man som andrahandshyresgäst aldrig kan få en juridisk rätt att överta förstahandskontraktet

Vilken hyra kan du ta i andra hand?

Enligt hyreslagen (12 kap. jordabalken) ska hyran vara skälig. I praktiken betyder det att hyran som förstahandshyresgästen själv betalar är desamma som denne kan ta ut från andrahandshyresgästen. Den som hyr ut sin bostad helt eller delvis möblerad har rätt att göra ett påslag på hyran, men det finns ingen uttrycklig lagregel som anger hur mycket man får lägga på. Ett godtagbart hyrespåslag är oftast på cirka 10 – 15 procent för en fullt möblerad lägenhet. Kom ihåg att hyresnämnden bedömer detta från fall till fall. Det är alltså möjligt att utfallet blir ett annat i det enskilda ärendet.

Om du själv hyr en lägenhet i andra hand och anser att du betalar en oskäligt hög hyra, kan du ansöka om att få tillbaka en del av hyran. En sådan ansökan måste göras hos Hyresnämnden senast tre månader efter att du flyttat ifrån lägenheten. Ett beslut om återbetalning av hyra får inte avse längre tid tillbaka än två år före dagen för ansökan.

Hyresnämnden

Hyresnämnden är en domstolsliknande förvaltningsmyndighet som handlägger tvister mellan en hyresgäst och en hyresvärd. Hyresnämnden har också en upplysningstjänst där de svarar på frågor om sin verksamhet och vissa allmänna juridiska frågor. Hyresnämnden kan dock inte bistå med juridisk rådgivning eller stöd i ditt enskilda ärende. Du kan läsa mer på Hyresnämndens hemsida.

Flyttanmälan

När du flyttar måste du anmäla din nya adress till Skatteverket. Du kan göra anmälan om flytt och eftersändning av post på Svensk adressändrings hemsida.