Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Behandling av personuppgifter med anledning av coronaviruset i brf:er

Vilka personuppgifter kopplat till Covid-19 får man som bostadsrättsförening registrera, lagra och dela med sig av inom och utanför organisationen?
Ensam man står i sin lägenhet och tittar ut.

Coronapandemin har påverkat oss alla på ett eller annat sätt. Spridningen av viruset kan kräva att information snabbt måste samlas in för att nödvändiga åtgärder ska kunna vidtas – samtidigt som uppgifter om hälsa är känsliga personuppgifter. Det ställer höga krav på hur vi hanterar informationen och som bostadsrättsförening bör ni undvika att systematiskt samla in uppgifter om eventuella sjukdomar om boende eller deras anhöriga, men när det gäller coronaviruset och personuppgifter är det viktigt att känna till följande: 

- Uppgifter om att någon är smittad av coronavirus räknas som en personuppgift om hälsa. 

- Uppgifter om att en boende har återvänt från ett så kallat riskområde anses inte som en personuppgift om hälsa. 

- Uppgifter om att någon är i ”karantän” (med innebörden att hen av försiktighetsskäl stannar hemma) anses inte som en personuppgift om hälsa, om den inte innehåller närmare information om orsaken. 

- Uppgifter om att någon är satt i karantän enligt smittskyddslagen är däremot sannolikt en personuppgift om hälsa. 

- En uppgift om hälsa är en känslig personuppgift. 

Undantagsfall i och med corona 

Huvudregeln är att behandling av känsliga personuppgifter är förbjuden, men bostadsrättsföreningar får behandla känsliga personuppgifter när det är nödvändigt för att kunna fullgöra sina skyldigheter enligt lag. De åtgärder som en bostadsrättsförening vidtar får heller aldrig gå så långt att bostadsrättsföreningen i praktiken tar sig an uppgifter som myndigheter ska hantera. 

Datainspektionen vill dock i ett inlägg på deras hemsida betona att dataskyddsförordningen inte hindrar de nödvändiga åtgärder som behöver vidtas för att minska smittspridningen av coronaviruset. Men att det däremot är viktigt att enskildas rätt till privatliv och skyddet för personuppgifter värnas, även under dessa speciella omständigheter. 

Läs mer på datainspektionens hemsida 

Kontakta oss

Medlemmar i HSB kan kostnadsfritt kontakta HSBs medlemsrådgivning för generell juridisk rådgivning. Ring 0771 472 472. Tillsammans går vi igenom ärendet och ser till att ni får rätt stöd. 

HSBs jurister bistår gärna er bostadsrättsförening (både medlemsföreningar, föreningar som inte är medlemmar och övriga fastighetsägare) med specifik juridisk rådgivning eller företräder er som ombud, klicka här för kontaktuppgifter eller om ni vill veta mer.