Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Få koll på din elförbrukning

Elkunder har möjlighet att spara el och pengar genom att få veta sin elförbrukning mätt per timme. Här redogör vi för vad som gäller och hur du går tillväga för att ordna en sådan mätning.
Kontaktuttag vägg

Enligt ellagen har alla elkunder, såväl bostadsrättsföreningar som boende, rätt att få sin el mätt per timme. Syftet med denna bestämmelse är att kunderna ska ha möjlighet att vara mer aktiva på elmarknaden. Man ska få ett bättre underlag för att veta när på dygnet man använder mycket el, och därmed kunna spara pengar genom att styra om sin elanvändning till tider när belastningen på näten är lägre.

Generellt har elnäten som högst belastning på förmiddagen omkring klockan 07.00-11.00 och på eftermiddagen omkring klockan 16.00-18.00. Om man kan undvika att använda så mycket el just dessa tider på dygnet, kan man spara pengar och samtidigt minska belastningen på näten.

Många elhandlare och elnätsföretag har idag taxor som bland annat innehåller en så kallad höglastkomponent, vilket innebär att den el man använder när efterfrågan på marknaden är hög, blir dyrare. Fler och fler elnätsbolag börjar dessutom gå från säkringsabonnemang där man på förhand vet den årliga fasta kostnaden, som beror på vilken säkringsstorlek man har, till rena effektabonnemang som innebär att elnätskostnaden debiteras utifrån hur mycket effekt man som mest använder under året. Även här har man stora möjligheter att spara pengar genom att styra under vilka tider man använder mycket eller lite el.

Det finns också elhandlare som erbjuder avtal där man kan debiteras utifrån marknadspriset varje enskild timme, med eller utan påslag. Detta kallas för spotprisavtal och kräver en timavläst elmätare. Denna typ av avtal ger kunden störst möjlighet at hålla sina elkostnader nere, men kan också innebära en viss ekonomisk risk om man som kund inte är så aktiv i hur man fördelar sin elförbrukning.

Mätning per timme – så går du tillväga

Om man vill ha sin elmätare bytt till en med timvis avläsning, kontaktar man sitt elnätsföretag som är skyldigt att byta till en sådan mätare inom tre månader. Detta har Energimarknadsinspektionen nyligen (maj 2020) fastslagit i ett tillsynsbeslut.