Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Fondskola: Vilket fondsparande passar dig?

I HSBs nya bosparande finns flera typer av fonder för att passa olika behov. Men hur ska du som sparare tänka? Här svarar Jennie Sandén, familje­ekonom på Danske Bank, på fyra vanliga frågor.

Är inte fondsparande mer riskabelt än ett vanligt sparkonto?

– Sparar du på längre sikt än tre år är det klokt att spara i fonder, annars riskerar dina pengar att förlora i värde. Det sker när inflationen är högre än räntan på ditt sparande. Att låta pengar stå på ett sparkonto är alltså också på ett sätt en risk. Ett bosparande i fonder medför en lite högre risk än ett traditionellt sparkonto, men i gengäld har du möjligheten att få en högre avkastning på ditt sparkapital.

Hur ska jag då tänka när jag väljer fonder i mitt bosparande?

– Du ska utgå från hur lång sparhorisont du har. Generellt kan man tänka att ju kortare tidshorisont, desto mer bör du ha i räntefonder. Ju längre tidshorisont du har, desto högre andel aktiefonder bör du ha. Det beror på att räntefonder generellt har en lägre risknivå och aktiefonder oftast har en högre risknivå. Ska du spara under en lång tidsperiod kan du ofta ta en högre risk i ditt sparande men ett sparande under en kortare tidshorisont bör ha en lägre risk.

Hur har ni valt ut de fonder som i dag ingår i bosparandet?

– Vi har tittat på att få till ett bra urval av svenska, europeiska och globala fonder som har olika investeringsstil, risknivå och pris. Fonderna arbetar på olika sätt med hållbarhet: några utesluter särskilt skadliga företag och branscher, andra fokuserar på att påverka företagen i positiv riktning, några fokuserar på specifika hållbarhetsfrågor som klimat och vatten. Här kan du läsa mer om fonderna som ingår i bosparandet: danskebank.se/hsb

Vissa fonder är indexfonder. Vad innebär det?

– En indexfond kan vara en aktiefond eller en räntefond och den är passivt förvaltad. Som namnet antyder följer fonden ett index, och det medför att den oftast har en låg förvaltningsavgift. Aktivt förvaltade fonder har till uppgift att slå index, och fondens förvaltare behöver därför hela tiden arbeta med att hitta bolag som man tror kommer att generera hög avkastning. Det innebär att avgiften på denna typ av fonder oftast blir högre.

Tre bosparare i olika livsfaser

Leah, student. Sparhorisont cirka 5 år.

Leah, 15, fick ett bosparande hos HSB i konfirmationspresent. Efter gymnasiet ska hon plugga på annan ort och vill då ha en egen lägenhet. Då Leahs sparhorisont är relativt kort har hon majoriteten av sparandet i räntefonder (70 %) men kan tänka sig att ta lite högre risk för att få möjlighet till något högre avkastning och placerar därför en mindre del av kapitalet i aktiefonder.

John och Hanna, småbarnsföräldrar. Sparhorisont +15 år.

John och Hanna har startat ett bosparande till sonen Alex, 4 år. Då det dröjer många år innan han flyttar hemifrån väljer de att ta en större risk med fondsparandet. De är medvetna om att portföljen, som består nästan enbart av aktiefonder, kan variera kraftigt i värde, men har en förhoppning om att över tid få en högre avkastning än de skulle ha fått med räntefonder.

Per, mitt i livet. Sparhorisont 8–15 år.

Per ser sitt bosparande som en extra trygghet om något händer, exempelvis en skilsmässa, som gör att han behöver en ny bostad för sig och barnen. Per fördelar sitt sparande på 70 % aktiefonder, och 30 % räntefonder.

HSBs bosparande erbjuds i samarbete med Danske Bank. Dina pengar på HSB Bosparkonto och HSB Fasträntekonto skyddas enligt den danska insättningsgarantin som kallas Garantifonden. Den ger skydd för ett belopp motsvarande högst 100 000 euro per insättare. Du har äganderätt till fondandelar i HSB Depå. Fondandelarna hålls därför åtskilda från bankens egna värdepapper och därmed har du rätt att få ut dem vid bankens eventuella konkurs. Skulle det mot förmodan vara så att en kunds värdepapper har blandats med bankens egna, träder det danska investerarskyddet in, där kunden kan få ersättning med upp till 20 000 euro. Utbetalning av ersättning görs av Riksgäldskontoret.