Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari
På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

 • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
 • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

 • att webbplatsen innehåller cookies 
 • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Hyresvärdar kan söka lokalhyresstöd från 2 juli

För att mildra de ekonomiska konsekvenserna av pandemin har regeringen beslutat att det statliga stödet när vissa lokalhyresgäster får rabatt på hyran förlängs för perioden den 1 april–30 september 2021. Stödet ska kompensera hyresvärdar som givit en tillfällig hyressänkning för hyresgäster i branscher drabbade av pandemin. Ansökan öppnar den 2 juli.

Lokalhyresstödet är utformat så att lokalhyresvärdar som sänker den fasta hyran för hyresgäster inom vissa utsatta kundnära branscher som fått ekonomiska svårigheter med anledning av pandemin ges kompensation med 50 procent av den nedsatta fasta hyran.

Stödet öppnar för ansökningar den 2 juli och kan sökas av hyresvärdar som gett rabatt på lokalhyran under perioden 1 april – 30 september 2021. En förutsättning är att hyresgästen är verksam i någon av de branscher som omfattas av stödet, och att överenskommelsen om hyressänkning har tecknats senast 31 augusti 2021.  Det är samma branscher som omfattas av stödet som under förra stödperioden.

Länsstyrelserna handlägger och beslutar om stödet. Arbetet samordnas av Länsstyrelsen i Västra Götaland. Stödet kan sökas via Boverkets e-tjänst från och med den 2 juli 2021 med sista ansökningsdag den 30 september 2021.

Hyran ska vara helt eller delvis bestämd till ett fast belopp i kronor. Hyresgästen ska ha hyrt lokalen under perioden 1 april - 30 september 2021. 

Det är inte alla branscher som omfattas av stödet. Branscher som omfattas av hyresstödet hittar du här.

Vad krävs för att söka stöd?

Stödet kan sökas av hyresvärdar som träffat en skriftlig överenskommelse om rabatt på lokalhyran under perioden 1 april – 30 september 2021. Överenskommelsen måste inte omfatta alla månader i perioden för att du ska kunna söka stödet. Det går även att ansöka om stöd för exempelvis en eller två av månaderna. Överenskommelsen ska vara tecknad senast den 31 augusti 2021.

För att underlätta har länsstyrelserna tagit fram ett formulär för överenskommelsen om hyresrabatt, som du kan använda om du vill. Det går också bra att använda ett eget formulär

Formulär för överenskommelse om hyresrabattPDF


För att söka stödet måste även följande förutsättningar vara uppfyllda:

 • Hyresgästen ska under perioden 1 april – 30 september 2021 ha varit verksam i någon av de branscher som omfattas av stödet. I listan ser du vilka branscher som omfattas av stödet.
  Lista över branscher som omfattas av stödet 2021PDF
   
 • Senast den 31 augusti 2021 ska det finnas ett befintligt hyresförhållande med en hyresgäst om hyra av lokal. Hyran ska vara helt eller delvis bestämd till ett fast belopp i kronor. Hyresgästen ska ha hyrt lokalen under perioden 1 april - 30 september 2021.
 • Den nya hyran ska vara lägre än det ursprungliga hyresavtalet för samma period. Övriga villkor ska vara oförändrade.
 • Hyresgästen får inte ha varit i ekonomiska svårigheter den 31 december 2019 enligt vad som avses i artikel 2.18 i Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014.

Vilka handlingar ska bifogas ansökan?

Nedan uppräknade handlingar ska bifogas digitalt inom ramen för e-tjänsten:

Handlingar som du alltid ska skicka med din ansökan

 • Kopia av det ursprungliga hyreskontraktet (inklusive eventuella tillägg och bilagor).
 • Kopia av överenskommelse om rabatterad hyra under perioden den 1 april – 30 september 2021. Mall för överenskommelse finns att hämta på länsstyrelsens webbplats, se Relaterad information.
 • Kopia av hyresavi som styrker den aktuella hyran före avtalad rabatt.

Hur mycket stöd kan en hyresvärd få?

 • 50 procent av den nedsatta fasta hyran.
 • Det sammanlagda stödet för en hyresgäst får inte överstiga 800 000 euro. Från det maxbeloppet görs avdrag för tidigare utbetalt lokalhyresstöd, omställningsstöd för perioden 1 juni – 31 juli 2020 samt statligt lån till arrangörer och återförsäljare av paketresor.
  När stödets storlek bestäms tas det också hänsyn till de stöd som beviljats andra hyresvärdar för samma hyresgäst eller till ett annat företag i samma koncern som hyresgästen.
 • På Länsstyrelsens hemsida hittar du några exempel på hur stort stödet kan bli, beroende på hur mycket rabatt du som hyresvärd lämnar på hyran under perioden 1 april - 30 september 2021.

Hur och när ska ansökan ske?

Det är du som hyresvärd som ansöker om stödet. Hyresvärden och hyresgästen förbereder ansökan genom att träffa en skriftlig överenskommelse om hyresrabatt under perioden 1 april - 30 september 2021. Överenskommelsen ska vara tecknad senast den 31 augusti 2021. Som hyresvärd ansöker du om det statliga stödet i efterhand via Boverkets e-tjänst som du hittar på Boverkets webbplats den 2 juli. E-tjänsten är öppen för ansökan under perioden 2 juli - 30 september 2021. 

Men hyran för kvartal ett 2021 är ju redan betald?

Ja, hyran betalas oftast i förskott och oavsett om kvartals- eller månadsbetalning gäller så ska hyra för samtliga tre månader i kvartal ett redan ha betalats. Detta hindrar dock inte att ett avtal om retroaktiv rabatt för dessa månader ingås mellan parterna. Hyresrabatten måste nämligen avse kvartal ett 2021. Det är upp till parterna hur hyresgästen ska återfå den redan betalda hyresrabatten.

Är det något särskilt hyresvärdar ska tänka på när de ger dessa hyresrabatter?

Det är helt frivilligt för hyresvärdar att ge denna rabatt på fast hyra. Det måste såklart finnas ett incitament för hyresvärden att ge rabatten, t.ex. att det blir dyrare för hyresvärden om hyresgästen skulle gå i konkurs. Hyresvärden måste också noggrant undersöka att förutsättningarna för att stödet ska beviljas är uppfyllda innan avtal med hyresgästen ingås. I annat fall riskerar hyresvärden att själv få stå hela kostnaden för hyresrabatten. Hyresvärden måste också givetvis bedöma att möjlighet finns att finansiera halva hyresrabatten och att hyresvärden kan ligga ute med hela hyresrabattbeloppet till dess att stödet (förhoppningsvis) beviljas. Hyresvärden kan även överväga att villkora parternas avtal av att hyresstödet erhålls.

Förordningen om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran under första kvartalet 2021 hittar du här Förordning om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran under första kvartalet 2021 | Svensk författningssamling (svenskforfattningssamling.se).

Regeringen har också aviserat om en möjlig förlängning av hyresstödet till att även gälla andra kvartalet 2021. Regeringen kommer att återkomma inom kort med ytterligare information om den aviserade förlängningen.

Stödet i korthet

 • Ersätter 50 procent av nedsättningen av den fasta hyran för lokalen.
 • Gäller tillfällig sänkning av den fasta hyran för lokalhyresgäster under perioden 1 april - 30 september 2021.
 • Ansökan om stödet görs på Boverkets webbplats med hjälp av inloggning med privat e-legitimation från och med den 2 juli 2021.
 • Mer information om stödet hittar du hos Boverket