Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Laddstolpar – en elektrisk fråga

Antalet elbilar har ökat kraftigt i Sverige, något som aktualiserar behovet av laddstolpar i bostadsrättsföreningarna.

På bara tre år har antalet elbilar i Sverige ökat från 10 000 till 55 000 och alla prognoser pekar mot att expansionen fortsätter. Som bostadsrättsförening kan det därför vara en god idé att undersöka om medlemmarna är intresserade av laddstolpar eller laddboxar. 

 – Vi befinner oss fortfarande i ett ganska tidigt skede av elbilsexpansionen, men den går fort och efterfrågan på laddplatser ökar snabbt, säger HSBs energichef Hans Dahlin. 

Om intresse finns och man bestämmer sig för att ordna laddplatser kan det vara vettigt att ordna några extra för att möta den snabbt växande efterfrågan. 

Lös finansieringen tidigt 

– Föreningen bör även utreda förutsättningarna för att inrätta laddplatser. Om det finns garage är det ofta tämligen enkelt, men om stolpar ska sättas upp på p-platser utomhus blir det mer komplicerat i och med att man kan behöva gräva och dra ledningar. Om motorvärmaruttag finns kan de eventuellt byggas om vilket kan vara en kostnadseffektiv lösning i många fall. 

Frågan om hur investeringen ska finansieras måste upp på bordet tidigt. En lösning är att bostadsrättsföreningen svarar för investeringskostnaden och täcker den med höjda avgifter för parkeringsplatserna. 

En annan är att man anlitar ett företag som installerar och hyr ut laddstolpar där varje användare tecknar eget abonnemang. I sammanhanget kan noteras att Naturvårdsverket ger stöd inom ramen för Klimatklivet till laddstolpsinvesteringar med upp till 50 procent av kostnaden.  

Flera alternativ för debitering 

Priset för laddstolpar varierar med förutsättningarna, men en laddbox i ett garage kostar mellan 5 000 och 12 000 kronor, där arbetskostnad för installation även tillkommer. 

När det gäller debiteringen för elen finns flera alternativ. Ett är att föreningen lägger på en schablonkostnad på parkeringsavgiften. Ett annat alternativ är att elbilsägaren tecknar ett eget elnätsabonnemang och elavtal och betalar då elkostnaden direkt till elleverantören. I ett sådant fall behövs en laddstolpe per elbilsplats.  

Fakta: sju tips om laddstolpar 

  1. Gör regelbunden inventering av behovet avladdstolparbland medlemmarna.
  2. Utred förutsättningarna. Om föreningen inte har garage eller befintliga uttag för motorvärmare –kontrollera vem som äger marken och utred kostnader för grävning och ledningsdragning.
  3. Enladdstolpekräver inte något bygglov. Däremot kan en laddstation med tillhörande väderskydd kräva bygglov. Nyanläggning av parkeringsplatser utomhus kräver alltid bygglov. 
  4. Det råder oklarheter vad som gäller vid laddning av elfordon i slutna utrymmen. Därför bör kontakt tas med brandmyndigheten eller räddningstjänsten omladdstationerska installeras i ett garage.
  5. Kontakta leverantören av elnätet.
  6. Kontakta Naturvårdsverket om investeringsstöd.
  7. Besluta om debiteringsform.