Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Moms på solel för bostadsrättsföreningar

Moms på solel för bostadsrättsföreningar är ett komplicerat område. Här reder Mikael Rosèn, energikonsult hos HSB Värmland, ut frågan.
Solceller på tak vid soluppgången

Den solel som bostadsrättsföreningen producerar och själv använder betalar man inte moms på, men moms läggs på beloppet om man säljer sin överskottsel till ett elhandelsbolag.

Elhandelsbolaget brukar lösa momspåslaget men själva momsbeloppet skall sedan redovisas till Skatteverket. Bostadsrättsföreningen kan också göra avdrag för produktionskostnaden för den utlevererade elen, det vill säga för själva solcellsanläggningen. Avdraget går att göra retroaktivt genom att skicka en begäran om omprövning till Skatteverket. I båda fallen måste brf:en vara momsregistrerad.

Om bostadsrättsföreningen har IMD-el och en solcellsanläggning ska moms läggas på den el som vidarelevereras till lägenhetsinnehavarna. Här går det även att göra avdrag för ingående moms på både solcellsproducerad el och den el man eventuellt köper från elnätet. Detta innebär för många föreningar att momsen blir ett nollsummespel men att momsredovisning ändå måste ske.

För att ta reda på hur just din brf ska gå till väga, rekommenderar vi att ni kontaktar er ekonomiska förvaltare och Skatteverket.