Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari
På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Restriktionerna lättas upp i flera steg

Regeringen har en plan för hur och när de restriktioner som har införts under pandemin bör anpassas och helt upphävas, för att steg för steg återgå till en mer normal vardag. HSBs rekommendation när restriktionerna stegvis lättas upp är att ta fortsatt stor hänsyn till risken för smittspridning och att anpassa formen för stämmor därefter. Den tillfälliga lagen gäller året ut och ger möjlighet att genomföra stämman helt digitalt i kombination med poströstning alternativt helt genom poströstning.

Lättnader i nivå 3 från den 1 juni

Den 1 juni trädde vissa förändringar i kraft när det gäller allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, där fler än åtta personer kan få samlas, beroende på hur lokalen är utformad och om det sker utomhus eller inomhus.  

För föreningar lättades rådet om att ställa in, skjuta upp eller genomföra möten och stämmor på distans något, till att föreningar efter den 1 juni bör erbjuda digitala alternativ till fysiska möten eller genomföra sådana i mindre omfattning. Dessa möten räknas normalt inte som allmän sammankomst eller offentlig tillställning, men HSBs rekommendation under nivå 3 är fortsatt att använda möjligheten att genomföra stämman via antingen elektronisk uppkoppling i kombination med poströstning, eller enbart genom poströstning.  

Ytterligare lättnader i nivå 2 från 1 juli  

Den 1 juli börjar nästa steg i anpassningen av restriktionerna att gälla. Då kommer deltagarantalet i lokaler som används för privata sammankomster få uppgå till som högst 50 personer. För en bostadsrättsförening som har gemensamhetslokaler för uthyrning innebär detta att i de fall lokalen hyrs ut för privata sammankomster som till exempel fester gäller denna maxgräns. Detta har bostadsrättsföreningen ett ansvar för att säkerställa. Viktigt att påpeka är dock att det kan innebära färre deltagare än 50, om det krävs ur smittskyddssynpunkt. 

Vid denna nivå tas också rådet till föreningar om att ställa in, skjuta upp eller genomföra möten och stämmor på distans bort och föreningar bör fortsatt följa råden till alla verksamheter. 

Se mer information på Folkhälsomyndighetens webbplats  

Lättnader vid nivå 1 – preliminärt i september  

Observera att detta inte är beslutat ännu. Vid denna nivå föreslås att deltagartaken för offentliga tillställningar, allmänna sammankomster och privata sammankomster tas bort. Samtidigt poängteras att det även vid denna nivå kan finnas ett behov av att lokaler används på ett sådant sätt att det går att undvika trängsel och att de som deltar i mötet eller stämman kan hålla ett kert avstånd till varandraHSB uppdaterar rekommendationerna för genomförande av stämmor löpande utifrån de beslut som fattas.  

HSBs rekommendation

HSBs rekommendation när restriktionerna stegvis lättas upp är att ta fortsatt stor hänsyn till risken för smittspridning och anpassa formen för stämman därefter. Den tillfälliga lagen gäller året ut och ger möjlighet att genomföra stämman helt digitalt i kombination med poströstning alternativt helt genom poströstning. Beroende på smittspridningsläget i vissa delar av landet kan fortfarande det bästa alternativet vara att planera för en digital stämmaI andra delar av landet kan det framöver vara möjligt att hålla en helt eller delvis fysisk stämma, så länge de vid var tid gällande deltagarbegränsningarna och eventuella övriga föreskrifter och åtgärder för att minska risken för smittspridning i lokalen följs. Det är fortsatt viktigt att den som planerar för en stämma håller sig uppdaterad om gällande regler och rekommendationer och har en beredskap för eventuellt ändrade förutsättningar när det gäller möjligheten till fysiska stämmor.