Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

HSB Uppsalas föreningsstämma 2017

22 maj 2017 HSB Uppsalas föreningsstämma hölls den 18 maj på hotell Gillet i Uppsala.
Förbundsordförande Anders Lago var inbjuden talare under kvällen.

Stämman fastställde resultat- och balansräkning för HSB Uppsala samt resultat- och balansräkning för koncernen. Styrelsen samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.

Lena Rönnberg omvaldes till styrelsens ordförande, Torsten Skatt, Göran Johansson och Johanna Norberg omvaldes till styrelseledamöter.

Valberedningens ledamot Agneta Gille omvaldes och utsågs till ordförande. Ledamöterna Monica Östman och Christer Andersson omvaldes.

Kvällen avslutades med middag.