Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Analyser och underhållsplanering bygger ekonomisk hållbarhet

13 juni 2019 HSB Brf Taltrasten är en bostadsrättsförening som aktivt arbetar med hållbar ekonomisk planering. Det gör att de både är förberedda på framtida stora renoveringar och kan göra framtidsinriktade investeringar här och nu.

HSB Brf Taltrasten innefattar tre hus med totalt 104 lägenheter i Aspudden. Föreningens långsiktiga planeringsarbete har gjort stort avtryck i dess ekonomi.

– I vår underhållsplan stakar vi ut de stora kostnader och investeringar föreningen kommer att behöva hantera under de kommande 50 åren, förklarar styrelseordföranden Johanna Kemmler.

Planen säkerställs genom besiktningar av skicket på alla de större komponenterna i fastigheten; fönster, tak, fasad, dränering, stammar och undercentral.

– Det ger oss klara besked om när i framtiden underhållet blir nödvändigt och vi kan planera vår ekonomi därefter. På så vis undviks framtida chockhöjningar av avgifter, fortsätter Johanna Kemmler.

Med hjälp av HSB analyserar föreningen sin verksamhet varje år och tittar på hur den skulle klara olika framtidsscenarier vad gäller ränteutvecklingen. Det gör att man kan planera avgiftsnivåer och amorteringar långsiktigt.

– Genom att amortera nu, när ränteläget är väldigt gynnsamt, vill vi se till att föreningen också klarar ett läge med avsevärt högre räntor. Samtidigt har vi alltid en likvid buffert som gör att vi kan täcka oförutsedda, mindre kostnader utan att behöva ta nya lån, fortsätter hon.

Tack vare det långsiktiga tänkandet har HSB Brf Taltrasten i dag en god ekonomi trots att det bara gått två år sedan föreningen avslutade en stor renovering av fasader och balkonger. Det öppnar för smarta investeringar. Tillsammans med HSB gör man en årlig analys för att hitta de effektivaste sätten att sänka sina kostnader och därigenom få bättre ekonomi utan att höja avgiften.

– HSB kan göra en bättre analys genom all data de har från andra föreningar. Det är svårt att på egen hand veta hur vi ligger till kostnadsmässigt på olika områden och vilka åtgärder som kan ge störst effekt, berättar Johanna Kemmler.

– Vi har till exempel noterat att vi har en något högre energianvändning än jämförbara föreningar. Därför genomför vi nu som en första åtgärd en injustering av föreningens värmesystem och undersöker möjligheten att byta till termostater på våra radiatorer. Syftet är att få en effektivare uppvärmning av lägenheter och allmänna utrymmen och därmed sänka våra kostnader.

Ett prioriterat område för HSB Brf Taltrasten är också att informera medlemmarna om föreningens ekonomi. Istället för svårförståeliga dragningar av spalt för spalt i årsredovisningen på stämman, jobbar man med ett antal nyckeltal som är lätta att ta till sig.

– Att bara titta på årets resultat säger inte så mycket om hur det går för föreningen. Det vi pratar om är sparande per kvadratmeter, belåningsgrad, räntekänslighet och avgift per kvadratmeter. Det ger en tydligare bild av ekonomin, säger Johanna Kemmler.

Hon avslutar med att konstatera att det aldrig är fel att ta in experter utifrån för att få adekvat hjälp:

– Vi i styrelsen är inte experter och har begränsat med tid. Därför har vi stort utbyte av HSB:s tilläggstjänster inom förvaltning och ekonomi för att få bra underlag att fatta beslut utifrån. Vi tar också ofta hjälp av andra experter på olika områden.

Johannas tips för att nå en hållbar ekonomi

  • Jobba långsiktigt med underhållsplanen så att stora investeringar inte kommer som en chock.
  • Genomför besiktningar för att få koll på vilket skick fastighetens större komponenter är i.
  • Åtgärda saker ordentligt när något väl görs, undvik dumsnålhet.
  • Ha koll på föreningens sparande och arbeta aktivt med det.
  • Planera för framtida ränteförändringar och amortera på föreningens lån vid låg ränta.