Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari
På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

 • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
 • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

 • att webbplatsen innehåller cookies 
 • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

En vacker gård får folk att trivas

05 mars 2020 Fler spontana möten, ökad trivsel och mer lättsålda lägenheter. I HSB brf Ringsted har man upplevt många positiva effekter av att utemiljön gjorts om. Råd till andra föreningar? Anlita professionell hjälp, gör en långsiktig plan och involvera redan från start de som ska stå för skötseln.

För några år sedan hade en tak- och fasadrenovering lämnat ett tjockt lager cement efter sig i brf Ringsteds rabatter. Buskarna hade dött och som en konsekvens av det började ogräset sprida sig.
– Vi började tänka på hur vi skulle göra. När vi ändå var tvungna att åtgärda, skulle vi inte passa på att föryngra trädgården? berättar föreningens ordförande Maria Möllerström.

Plats-i-solen.jpg

Sagt och gjort. Ann-Karin Ekwall på Studio Forma Trädgårdsarkitektur fick uppdraget och planerna för omgörningen arbetades fram tillsammans med styrelsen. Samtidigt bestämdes att skötseln skulle gå över till HSB Malmö när allt var planterat och klart.
– De har varit med och följt hela förändringen i trädgården, haft kontakt direkt med trädgårdsarkitekten och fått en överlämning, säger Maria Möllerström.

Trädgårds och markskötsel är en av tjänsterna HSB Malmö erbjuder inom ramen för fastighetsservice, där Christian Arestad är chef.
– Det är en säsongsbetonad verksamhet, under högsäsong är vi runt 20 medarbetare, berättar han. Gruppen tar hand om det löpande underhållet av bostadsrättsföreningens utemiljöer. Det handlar om sådant som att rensa rabatter, klippa gräs och beskära buskar men i förekommande fall även plantering.

De löpande avtalen med bostadsrättsföreningarna baseras framförallt på hur mycket som ska göras och hur ofta, vilket också styr kostnaden. Här kan föreningen i hög utsträckning välja vilken ambitionsnivå man vill lägga sig på.
– Men det är inom rimliga gränser, vi vill inte ha alldeles för ”små” avtal. Vi vill ju kunna stå för resultatet när det är HSB Malmö som sköter utemiljön, säger Christian Arestad.

Han betonar att en välskött utemiljö betyder mycket för en bostadsrättsföreninge. Det gäller både medlemmarnas trivsel och värdet på fastigheten, och i slutänden därmed värdet på medlemmarnas lägenheter.
– Vi rekommenderar alltid att anlita en entreprenör med kompetent personal, säger han och fortsätter:
– Hur mycket intresse och entusiasm det än finns hos boende i en förening går det i praktiken inte i längden att sköta det på den nivån som vi kan göra med ett planerat underhåll. HSB Malmö är så stora på marknaden, och har allt från trädgårdstjänster till ekonomisk rådgivning, att vi har all vinning av att se till att sköta våra uppdrag på rätt sätt.

Brf Ringsted har avtal med HSB Malmö, inte bara om utemiljön utan också om trappstädning och fastighetsskötsel. Det är ett upplägg som Maria Möllerström ser stora fördelar med, eftersom en och samma aktör naturligt kan samarbeta internt och därmed i praktiken tar ett totalansvar gentemot styrelsen.

Att sköta utemiljön själva var aldrig ett alternativ.
– Inget levande sköter sig självt och det här är alldeles för stort, det hade aldrig gått. Det handlar om ansvarsfördelning, det vore inte rätt att lägga det ansvaret på enskilda medlemmar.

Maria Möllerström säger att trädgården blivit ”fantastiskt vacker” och att föreningen fått mycket beröm för den.
– Vi har planerat ihop för en långsiktig föryngring.

Tillsammans med att HSB Malmö tar det övergripande ansvaret för skötseln har det funkat jättebra. Om något händer och behöver fixas har vi en dialog om det och då har alla inblandade redan bakgrunden klar för sig.

Christian Arestads konkreta råd till brf-styrelser som står i begrepp att upphandla skötseln av sin utemiljö är att inte stirra sig blinda på det billigaste anbudet:

 • Ta in en rad offerter från seriösa aktörer.
 • Läs igenom och studera noggrant vad som ingår i priset respektive vad som tillkommer, det är inte säkert att anbudet med den lägsta prislappen blir billigast i längden.
 • Fråga efter och kolla upp referensobjekt som leverantören jobbat med tidigare.

Kolla dessutom gärna vad leverantören har för kapacitet att utföra uppdraget. Vad sysslar de med till vardags, vilken är deras huvudsakliga inriktning på verksamheten? Det kan säga mycket om deras förmåga att lyckas, säger han.

I brf Ringsteds trädgård finns idag bland annat grillplatser, kryddträdgård och äppelträd. I planen ligger också pallkragar för egen odling med hopp om att få till en trädgårdsgrupp.
– Vi har sett att medlemmarna är mer i trädgården numera. Det bidrar också till att medlemmarna möts och det är ju då det kan komma upp nya tankar och idéer. Vi har heller inga problem att sälja våra lägenheter här och utemiljön är ju det första intrycket man får. Det är också en vinst, säger Maria Möllerström.

Med en långsiktig struktur och skötselplan kostar också utemiljön mindre i slutänden, menar hon.
– Jag tror på långsiktighet, att ta saker successivt och att de som sköter det känner ansvar. Inga punktinsatser utan att vårda med hjärtat. 

Källa: Uppdraget #1 2020

Tre enkla åtgärder i trädgården inför våren

 

Christian-Arestad.jpg
Christian Arestad tipsar:

 • Rensa bort löv för att skapa syre i rabatterna och ge lökarna chans att komma fram.
 • Klipp ner perennerna så att det kan komma nya skott.
 • Ta bort grenar och sten från gräsmattorna efter vinterns stormar.

Maria.jpg
Maria Möllerström tipsar:

 • Det är inte bara byggnaderna som ska tas om hand - kom ihåg trädgården i underhållsplanen.
 • Innan formella offerter tas in - bjud in tre olika trädgårdsarkitekter för ett informellt besök och ställ nyfikna frågor. Var inte rädd för att verka okunnig, ställ dina frågor till någon som kan sin sak.
 • Lägg upp och håll er till en långsiktig plan, även om det innebär att den får genomföras etappvis.
 • Glöm inte att hela tiden hålla medlemmarna informerade.
 • Det är en fördel att samma aktör hanterar fastighetsskötsel och utemiljö eftersom denne då kan ta totalansvar och samarbeta internt utan att styrelsen alltid måste involveras.