Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

En vacker gård får folk att trivas

05 mars 2020 Fler spontana möten, ökad trivsel och mer lättsålda lägenheter. I HSB brf Ringsted har man upplevt många positiva effekter av att utemiljön gjorts om. Råd till andra föreningar? Anlita professionell hjälp, gör en långsiktig plan och involvera redan från start de som ska stå för skötseln.

För några år sedan hade en tak- och fasadrenovering lämnat ett tjockt lager cement efter sig i brf Ringsteds rabatter. Buskarna hade dött och som en konsekvens av det började ogräset sprida sig.
– Vi började tänka på hur vi skulle göra. När vi ändå var tvungna att åtgärda, skulle vi inte passa på att föryngra trädgården? berättar föreningens ordförande Maria Möllerström.

Plats-i-solen.jpg

Sagt och gjort. Ann-Karin Ekwall på Studio Forma Trädgårdsarkitektur fick uppdraget och planerna för omgörningen arbetades fram tillsammans med styrelsen. Samtidigt bestämdes att skötseln skulle gå över till HSB Malmö när allt var planterat och klart.
– De har varit med och följt hela förändringen i trädgården, haft kontakt direkt med trädgårdsarkitekten och fått en överlämning, säger Maria Möllerström.

Trädgårds och markskötsel är en av tjänsterna HSB Malmö erbjuder inom ramen för fastighetsservice, där Christian Arestad är chef.
– Det är en säsongsbetonad verksamhet, under högsäsong är vi runt 20 medarbetare, berättar han. Gruppen tar hand om det löpande underhållet av bostadsrättsföreningens utemiljöer. Det handlar om sådant som att rensa rabatter, klippa gräs och beskära buskar men i förekommande fall även plantering.

De löpande avtalen med bostadsrättsföreningarna baseras framförallt på hur mycket som ska göras och hur ofta, vilket också styr kostnaden. Här kan föreningen i hög utsträckning välja vilken ambitionsnivå man vill lägga sig på.
– Men det är inom rimliga gränser, vi vill inte ha alldeles för ”små” avtal. Vi vill ju kunna stå för resultatet när det är HSB Malmö som sköter utemiljön, säger Christian Arestad.

Han betonar att en välskött utemiljö betyder mycket för en bostadsrättsföreninge. Det gäller både medlemmarnas trivsel och värdet på fastigheten, och i slutänden därmed värdet på medlemmarnas lägenheter.
– Vi rekommenderar alltid att anlita en entreprenör med kompetent personal, säger han och fortsätter:
– Hur mycket intresse och entusiasm det än finns hos boende i en förening går det i praktiken inte i längden att sköta det på den nivån som vi kan göra med ett planerat underhåll. HSB Malmö är så stora på marknaden, och har allt från trädgårdstjänster till ekonomisk rådgivning, att vi har all vinning av att se till att sköta våra uppdrag på rätt sätt.

Brf Ringsted har avtal med HSB Malmö, inte bara om utemiljön utan också om trappstädning och fastighetsskötsel. Det är ett upplägg som Maria Möllerström ser stora fördelar med, eftersom en och samma aktör naturligt kan samarbeta internt och därmed i praktiken tar ett totalansvar gentemot styrelsen.

Att sköta utemiljön själva var aldrig ett alternativ.
– Inget levande sköter sig självt och det här är alldeles för stort, det hade aldrig gått. Det handlar om ansvarsfördelning, det vore inte rätt att lägga det ansvaret på enskilda medlemmar.

Maria Möllerström säger att trädgården blivit ”fantastiskt vacker” och att föreningen fått mycket beröm för den.
– Vi har planerat ihop för en långsiktig föryngring.

Tillsammans med att HSB Malmö tar det övergripande ansvaret för skötseln har det funkat jättebra. Om något händer och behöver fixas har vi en dialog om det och då har alla inblandade redan bakgrunden klar för sig.

Christian Arestads konkreta råd till brf-styrelser som står i begrepp att upphandla skötseln av sin utemiljö är att inte stirra sig blinda på det billigaste anbudet:

 • Ta in en rad offerter från seriösa aktörer.
 • Läs igenom och studera noggrant vad som ingår i priset respektive vad som tillkommer, det är inte säkert att anbudet med den lägsta prislappen blir billigast i längden.
 • Fråga efter och kolla upp referensobjekt som leverantören jobbat med tidigare.

Kolla dessutom gärna vad leverantören har för kapacitet att utföra uppdraget. Vad sysslar de med till vardags, vilken är deras huvudsakliga inriktning på verksamheten? Det kan säga mycket om deras förmåga att lyckas, säger han.

I brf Ringsteds trädgård finns idag bland annat grillplatser, kryddträdgård och äppelträd. I planen ligger också pallkragar för egen odling med hopp om att få till en trädgårdsgrupp.
– Vi har sett att medlemmarna är mer i trädgården numera. Det bidrar också till att medlemmarna möts och det är ju då det kan komma upp nya tankar och idéer. Vi har heller inga problem att sälja våra lägenheter här och utemiljön är ju det första intrycket man får. Det är också en vinst, säger Maria Möllerström.

Med en långsiktig struktur och skötselplan kostar också utemiljön mindre i slutänden, menar hon.
– Jag tror på långsiktighet, att ta saker successivt och att de som sköter det känner ansvar. Inga punktinsatser utan att vårda med hjärtat. 

Källa: Uppdraget #1 2020

Tre enkla åtgärder i trädgården inför våren

 

Christian-Arestad.jpg
Christian Arestad tipsar:

 • Rensa bort löv för att skapa syre i rabatterna och ge lökarna chans att komma fram.
 • Klipp ner perennerna så att det kan komma nya skott.
 • Ta bort grenar och sten från gräsmattorna efter vinterns stormar.

Maria.jpg
Maria Möllerström tipsar:

 • Det är inte bara byggnaderna som ska tas om hand - kom ihåg trädgården i underhållsplanen.
 • Innan formella offerter tas in - bjud in tre olika trädgårdsarkitekter för ett informellt besök och ställ nyfikna frågor. Var inte rädd för att verka okunnig, ställ dina frågor till någon som kan sin sak.
 • Lägg upp och håll er till en långsiktig plan, även om det innebär att den får genomföras etappvis.
 • Glöm inte att hela tiden hålla medlemmarna informerade.
 • Det är en fördel att samma aktör hanterar fastighetsskötsel och utemiljö eftersom denne då kan ta totalansvar och samarbeta internt utan att styrelsen alltid måste involveras.