Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Med anledning av coronaviruset covid-19

24 mars 2020 Från och med tisdagen den 24 mars utför vi i första hand akuta åtgärder i lägenheter
som exempelvis vattenläckor, strömförsörjning och avloppsstopp med risk för översvämning.
Vi återkopplar givetvis till dig som felanmält även om arbeten inte kan utföras just nu.

Risken för spridning av Coronaviruset bedöms som mycket hög av Folkhälsomyndigheten. Vi följer utvecklingen noga och baserat på de rekommendationer som finns har vi av omtanke för bostadsrättshavare, hyresgäster och medarbetare vidtagit försiktighetsåtgärder. För att i största möjliga mån undvika smitta kan detta tyvärr innebära en kortare period av försämrad tillgänglighet.