Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari
På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Stor efterfrågan på nyproduktion – HSB Göteborgs försäljning fortsatt starkt uppåt

17 november 2021 Förra årets trend med en stark försäljning av nyproducerade bostäder fortsätter för HSB Göteborg. Hittills i år har man sålt 191 lägenheter, vilket är tio procent fler än rekordåret 2020. Stor efterfrågan på profilerade projekt, och en vilja att prioritera bostaden ligger bakom, menar HSB Göteborgs vd Lars Göran Andersson.
HSB brf Esplanaden i Nya Hovås

– Med facit i hand kan vi se att effekten av pandemin inneburit ett ökat intresse för bostaden och dess kvaliteter, vilket ser ut att resultera i två mycket starka år för försäljningen av nyproduktion. Flera av våra projekt har sålt slut snabbt och vi planerar att säljstarta brf Spanjoletten, som är en del av Fixfabriken-området i Majorna, inom kort, säger Lars Göran Andersson, vd på HSB Göteborg.

Medan andra delar av samhällsekonomin drabbats hårt fortsatte köpviljan på bostäder att öka. I en undersökning som HSBs Riksförbund lät göra under pandemiåret 2020 uppgav var femte av de som var på bostadsjakt att deras vilja att köpa bostad blivit ännu starkare under pandemin. Resultatet speglades i HSB Göteborgs försäljningssiffror, som 2020 visade en ökning med 70 procent jämfört med 2019. Trenden har fortsatt även under 2021, där försäljningen alltså stigit med 10 procent jämfört med 2020.

Många vill ha extra rum
Under pandemin har många omvärderat sin bostadssituation. Att fler jobbat hemifrån har inneburit en ökad efterfrågan på ett extra rum eller en arbetshörna, och att fler önskat ett större boende. Det har även medfört att det inte nödvändigtvis är lika viktigt att bo nära sin arbetsplats, snarare att annat värderas högre – som närhet till naturen. Det har även visat sig att tillgång till uteplats eller balkong blivit viktigare i valet av nytt boende.

– Ökningen är dels kopplad till att vi haft många säljstartade projekt under året. Men vi har samtidigt kunnat erbjuda många större, flexibla och naturnära lägenheter, med mervärden som gemensamma utrymmen eller generösa balkonger. Kvaliteter som vi vet har varit extra intressanta för bostadsköpare under perioden av hemarbete. Mycket pekar på att behoven och önskemålen kommer att kvarstå när vi kommit ut ur pandemin, säger Lars Göran Andersson.

Av de som är på bostadsjakt sticker två grupper ut enligt HSBs undersökning. Främst är det boende i storstäder och personer under 30 år som i högre grad tror att de kommer köpa en ny bostad inom de närmaste åren. För unga vuxna är det fortfarande svårt att komma in på bostadsmarknaden. Amorteringskraven som återinfördes under hösten är en av trösklarna som HSB argumenterat för att slopa helt.

Fler satsningar på HSB Dela
Att underlätta för unga att komma in på marknaden har varit centralt för HSB länge. För att skapa en konstruktiv lösning introducerades satsningen HSB Dela, modellen som innebär att HSB går in som delägare i bostadsköpet och på så vis underlättar för fler att köpa sin första bostad.

– I takt med att bostadspriser ökar och amorteringskrav och kreditrestriktioner höjs blir det allt svårare att införliva ungas bostadsdrömmar. Många tvingas att ofrivilligt bo kvar hemma eller skjutsas runt mellan olika andrahandskontrakt. De satsningar vi har gjort med HSB Dela i Göteborg har fått stort gensvar och nu satsar vi på att skapa ännu fler HSB Dela-lägenheter för unga, bland annat i brf Spanjoletten i Majorna, säger Lars Göran Andersson.