Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Den generella kundnöjdheten har ökat för HSB Malmös förvaltningstjänster

27 januari 2023 Varje år genomför HSB Malmö en mätning av kundnöjdheten bland de bostadsrättsföreningar som köper våra förvaltningstjänster. Nu har vi tagit del av resultatet för 2022.
Kundnöjdhet

I december 2022 skickade vi ut en kort enkät till de bostadsrättsföreningar som köper våra förvaltningstjänster. Där ställde vi fyra frågor för att få veta mer om hur våra kunder upplever våra tjänster samt vad vi kan förbättra. Resultatet för 2022 visar glädjande att den generella kundnöjdheten ökar till 72, jämfört med 68 i 2021 års mätning när det gäller nyckeltalet NKI (nöjd kund index).

Sandra-af-Forselles.jpg– Vi kan se att kunderna uppskattar att vi har en bredd på våra tjänster, samt den trygghet som våra kompetenta medarbetare förmedlar. Vi kan även se att vår generella rådgivning och stöttning till styrelserna uppskattas. Och det är just inom rådgivningstjänsterna som vi vill utvecklas ännu mer, för att bredda vårt erbjudande till våra kunder, säger Sandra af Forselles, förvaltningschef på HSB Malmö. 

HSB Malmö har som mål att 2025 nå en kundnöjdhet på minst 80 NKI.

– Resultatet för 2022 visar att vi är på rätt väg. De synpunkter som vi får in i samband med kundmätningen är ett ovärderligt verktyg i vår strävan mot att hela tiden bli en ännu bättre helhetsleverantör av förvaltningstjänster, säger Sandra af Forselles.  

Det finns utvecklingspotential

I enkäten passade vi även på att ställa frågan om vad vi på HSB Malmö kan göra bättre framöver. Vi har bland annat fått respons på att vi kan bli bättre på återkoppling i samband med felanmälan samt på att följa upp våra avtal. En mer användarvänlig portal och mer digitalt stöd till styrelserna står också högt upp på önskelistan.

– Nu fortsätter vi vårt arbete med att öka vår tillgänglighet och återkoppling samt att utveckla vårt kundbemötande. När det gäller det digitala stödet till styrelserna är vi på gång med att lansera flera digitala tjänster, som vi hoppas att de ska ha stor nytta av, säger Sandra af Forselles.

– Vi är så tacksamma för att våra kunder vill hjälpa oss att utvecklas och jag vill rikta ett stort tack till alla som tog sig tid att svara på enkäten. I år fyller HSB 100 år och vi siktar på att finnas här för våra medlemmar och kunder i minst 100 år till, säger Sandra af Forselles.

Kort om kundundersökningen

Undersökningen genomförs varje år för att mäta kundnöjdheten. Samtliga förtroendevalda i en brf-styrelse som köper en förvaltartjänst av HSB Malmö har fått medverka och undersökningen har skett via en digital enkät.  

 

Undersökningen skickades ut till 314 bostadsrättsföreningar och 33 % besvarade den. NKI-värden 70-100 anses vara ett bra resultat.  

Login-knapp

Kom ihåg att uppdatera din e-postadress på Mitt HSB under flik Mina sidor så att du fortsättningsvis inte missar någon viktig information.