På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng
Välkommen till HSB

Bosparande, byggmoms och markpolitik – nyckeln till en bättre bostadsmarknad

15 april 2014 Skatteavdrag för bosparande, halverad byggmoms och en mer innovativ markpolitik i kommunerna. Det är nyckelfaktorer för den svenska bostadsmarknaden anser HSB i ett svar till Nybyggarkommissionens bostadspolitiska agenda för Sverige.

För knappt två månader sedan kom den så kallade Nybyggarkommissionen ut med sin slutrapport, “En bostadspolitisk agenda för Sverige – 63 förslag för ökat byggande”. Rapportens namnkunniga undertecknare Agneta Dreber, Göran Persson och Olle Wästberg drog slutsatsen att barriärerna till bostadsmarknaden i dag är ett större problem än hushållens skulder

HSBs vision visar vägen framåt
Nybyggarkommissionen ger flera konkreta förslag för att råda bot på de problem som i dag präglar den svenska bostadsmarknaden. Trots att kommissionen är ett helt privat initiativ, väljer HSB Riksförbund nu att presentera ett remissvar på rapporten.
– HSBs svar bygger på de idéer och visioner som vi tror är vägen framåt för svensk bostadspolitik, säger Anders Lago, ordförande HSB Riksförbund.

Förslag med stor potential
Många av de 63 förslag som presenteras i Nybyggarkommissionens rapport är intressanta och angelägna. Men det finns några viktiga förslag med stor potential som HSB anser saknas i rapporten:

  • Införandet av skatteavdrag för bosparande - i många andra jämförbara länder finns mycket mer av olika former av subventioner eller skattelättnader som är avsedda att stimulera ett ökat bostadsbyggande.
  • Halverad moms på byggande – en sådan reform skulle kosta ungefär lika mycket som den genomförda sänkningen av restaurangmomsen, men ge fler jobb och samtidigt minska bostadsbristen.
  • Aktivare markpolitik – det finns ett stort behov av vettiga bostäder till vettiga priser. En sätt att uppnå det är en mer innovativ markhantering i kommunerna som tydligare premierar kvalitet och bidrar till kontroll av bostadspriser.

Ett samlat grepp är nödvändigt
Bostadsbristen är kännbar för såväl enskilda individer – inte minst unga – som för samhället i stort. Därför är det nödvändigt att frågan blir hanterad med bredast tänkbara uppslutning, både från privat håll men framförallt på politiskt nivå.
– Vi hoppas att den här typen av idéer och förslag kan bidra till att det från statligt håll tas ett samlat grepp för att öka det svenska bostadsbyggandet. Men det räcker inte att bara diskutera, vi måste även börja agera, avslutar Anders Lago, ordförande HSB Riksförbund.


Läs HSBs remissvar i sin helhet här.