Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari
På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Dagens lånekultur måste växlas över i bosparande

05 maj 2014 För att långsiktigt säkra möjligheterna för ett hållbart boende i storstadsregionerna måste dagens lånekultur växlas över i en sparandekultur, skriver Anders Lago, förbundsordförande HSB och Lars Göran Andersson, vd HSB Göteborg, i en debattartikel i GP.

Anders Lago, förbundsordförande i HSB, och Lars Göran Andersson, vd HSB Göteborg, har skrivit debattartikel om bosparande i GP. Debattartikeln, här nedan publicerad i sin helhet, utgår från ett exempel på bostadssituationen i Göteborg:

”Att köpa sin första egna lägenhet är en avlägsen dröm för många göteborgare. Bara att spara ihop till kontantinsatsen för en enrummare tar närmare tre decennier för den genomsnittlige spararen i Göteborg. Bristen på bostäder i kombination med en hög befolkningstillväxt i storstadsregionerna har bidragit till att prisnivåerna stadigt rört sig uppåt. De breda prisuppgångarna på bostäder har också lett till att hushållens skuldsättning ökat. Vi har fått en situation där riksbankens räntebeslut blivit löpsedelstoff. Det säger något om det tillstånd som många hushåll befinner sig i.

Bolånetaket utestänger många
Sverige behöver alltså en sundare sparandekultur. Vi har under lång tid underlättat lånande till bostaden genom avdragsgilla räntor, men nu krävs att vi även stimulerar sparande till bostaden. Vi behöver skapa en situation där det i Sverige är lika naturligt att spara till bostaden som det är i USA att spara till barnens utbildning.
Finansinspektionens bolånetak om 15 procent är i grunden bra eftersom det ställer krav på eget kapital för att finansiera sitt boende. Problemet är att det i dagens situation har en utestängande effekt. Ska man köpa en etta på 40 kvm krävs det i dag en genomsnittlig kontantinsats på drygt 190 000 kronor i Göteborg. Om man bosparar 500 kronor i månaden med 3,5 procents ränta innebär det att man måste spara i 28 år för att ha råd med sin första etta. För att ha råd med kontantinsatsen till en genomsnittlig trerummare på 70 kvm i Göteborg måste man spara i hela 44 år.

Måste kännas rimligt att spara
Det är alltså viktigt att börja spara tidigt men framförallt att måste vi göra det enklare och mer naturligt för många att ta ett långsiktigt ekonomiskt ansvar för sin boendesituation. Målet måste vara att det ska kännas rimligt för betydligt fler att spara ihop till sin första kontantinsats.
Att inflyttningen till storstäderna fortsätter är positivt eftersom det främjar tillväxten. Däremot kommer vi inte under överskådlig framtid klara av att bygga ikapp bostadsbristen. I den globaliserade tjänsteekonomi som nu växer fram, och i vilken storstäderna är dess främsta tillväxtmotorer, kommer vi att få leva med höga bostadspriser.

Statlig stimulans behövs
Om vi ska göra det möjligt för unga att ta sig in på bostadsmarknaden kan vi inte fortsätta att stirra oss blinda på lånandet. Vi måste även börja tänka långsiktigt kring sparande. Bostadsmarknaden behöver mer kapital, inte mindre, om vi ska klara av att bygga nytt. Staten måste börja stimulera bosparandet för att gynna en ökad sparandekultur.
Att spara till sin första egna bostad är något som uppmuntras i många länder. Till skillnad mot i Sverige finns flera internationella exempel på olika former av statligt stöd till bostadssparande. I Norge bosparar 56 procent av befolkningen mellan 18 och 33 år. Unga får spara upp till 20 000 norska kronor till ett boende varje år med 20 procent skatteavdrag till ett totalt belopp på 150 000 kronor. I Finland ges en kombination av statlig räntebonus på sparande, bosparpremie samt räntestöd vid bostadslån. Bara bosparpremien uppgår till cirka 30 000 kronor. I Tyskland är bosparandet en viktig del i bostadsfinansieringen. Där ges bland annat en årlig bosparpremie på drygt 4 000 kronor.

Långsiktig utveckling genom bosparande
Även i Sverige behövs en långsiktig utveckling där unga har en möjlighet att ta sig in på bostadsmarknaden genom ett eget sparande. Därför behövs en statlig stimulans för bosparandet. Det måste bli möjligt för fler grupper på den svenska bostadsmarknaden att få tillgång till eget kapital. Annars riskerar drömmen om det egna boendet att förbli en dröm”.