På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng
Välkommen till HSB

Earth Hour sätter fokus på boende och klimat

28 mars 2014 Bilen, biffen, bostaden och börsen. Det är fyra klimatvärstingar som är i fokus för årets Earth Hour lördag 29 mars.

Vid halv åtta på lördag kväll väljer många att släcka lamporna för en timme. Earth Hour är världens största miljömanifestation då hundratals miljoner människor världen över visar sitt engagemang för klimatet genom att släcka ljuset under en timme. I Sverige visar mätningar att nedgången i elförbrukning under Earth Hour är relativt marginell, eftersom det är mycket annat än lampor som drar elektrisk energi. Att släcka är snarare en signal till politiker och makthavare att ta klimatförändringarna på allvar.

Boendet drar mest energi
Årets teman för Earth Hour är bilenbiffenbostaden och börsen – alla är områden som ger en negativ klimatpåverkan med större utsläpp av koldioxid än vad som är hållbart i längden.
Att värma upp bostäder, är den enskilt största posten i vår energinota. Nästan en tredjedel av Sveriges energiproduktion – mer än industrin och någon annan sektor i landet – går åt till att hålla värmen där hemma. Om fastigheter blir mer energieffektiva finns alltså enorma besparingar att göra.

HSB arbetar för mer sol- och vindkraft
HSB arbetar sedan många år aktivt för att få ner energiförbrukningen i fastighetsbeståndet.
- HSB verkar för minskad klimatpåverkan från bostäder bland annat genom att arbeta för bättre förutsättningar för förnybar el med sol- och vindenergi i boendet. Flera bostadsrättsföreningar och HSB–föreningar installerar nu solceller för egen elproduktion och i Umeå äger man tillsammans ett vindkraftverk, säger Magnus Ulaner, Miljö- och Hållbarhetschef, HSB Riksförbund.

Fjärrvärmens bränslemix påverkar klimatet
HSB fokuserar också på fjärrvärmens klimatpåverkan och vilken bränslemix som används i värmeverken – att de eldar med förnybara bränslen har mycket stor betydelse för att minska bostädernas klimatpåverkan. Svensk el produceras främst storskaligt med vatten- och kärnkraft. Kärnkraften innebär höga kostnader och många problem med bland annat hantering av kärnavfall. En omställning till förnybar el med sol- och vindkraft i kombination med energieffektivisering och smartare elnät, är en del av lösningen för att få ner energiförbrukningen och därmed klimatpåverkan.

Earth Hour en politisk signal
På lördag kan du tillsammans med många andra dra ditt strå till stacken och visa att klimatfrågan är viktig genom att släcka lamporna för en timme. När du tänder igen, kan du läsa mer om HSBs långsiktiga klimatarbete. Här kan du läsa mer om hur de politiska partierna vill att vi ska dra ner på energikonsumtionen i boendet.