På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
Välkommen till HSB

Earth Hour sätter fokus på boende och klimat

28 mars 2014 Bilen, biffen, bostaden och börsen. Det är fyra klimatvärstingar som är i fokus för årets Earth Hour lördag 29 mars.

Vid halv åtta på lördag kväll väljer många att släcka lamporna för en timme. Earth Hour är världens största miljömanifestation då hundratals miljoner människor världen över visar sitt engagemang för klimatet genom att släcka ljuset under en timme. I Sverige visar mätningar att nedgången i elförbrukning under Earth Hour är relativt marginell, eftersom det är mycket annat än lampor som drar elektrisk energi. Att släcka är snarare en signal till politiker och makthavare att ta klimatförändringarna på allvar.

Boendet drar mest energi
Årets teman för Earth Hour är bilenbiffenbostaden och börsen – alla är områden som ger en negativ klimatpåverkan med större utsläpp av koldioxid än vad som är hållbart i längden.
Att värma upp bostäder, är den enskilt största posten i vår energinota. Nästan en tredjedel av Sveriges energiproduktion – mer än industrin och någon annan sektor i landet – går åt till att hålla värmen där hemma. Om fastigheter blir mer energieffektiva finns alltså enorma besparingar att göra.

HSB arbetar för mer sol- och vindkraft
HSB arbetar sedan många år aktivt för att få ner energiförbrukningen i fastighetsbeståndet.
- HSB verkar för minskad klimatpåverkan från bostäder bland annat genom att arbeta för bättre förutsättningar för förnybar el med sol- och vindenergi i boendet. Flera bostadsrättsföreningar och HSB–föreningar installerar nu solceller för egen elproduktion och i Umeå äger man tillsammans ett vindkraftverk, säger Magnus Ulaner, Miljö- och Hållbarhetschef, HSB Riksförbund.

Fjärrvärmens bränslemix påverkar klimatet
HSB fokuserar också på fjärrvärmens klimatpåverkan och vilken bränslemix som används i värmeverken – att de eldar med förnybara bränslen har mycket stor betydelse för att minska bostädernas klimatpåverkan. Svensk el produceras främst storskaligt med vatten- och kärnkraft. Kärnkraften innebär höga kostnader och många problem med bland annat hantering av kärnavfall. En omställning till förnybar el med sol- och vindkraft i kombination med energieffektivisering och smartare elnät, är en del av lösningen för att få ner energiförbrukningen och därmed klimatpåverkan.

Earth Hour en politisk signal
På lördag kan du tillsammans med många andra dra ditt strå till stacken och visa att klimatfrågan är viktig genom att släcka lamporna för en timme. När du tänder igen, kan du läsa mer om HSBs långsiktiga klimatarbete. Här kan du läsa mer om hur de politiska partierna vill att vi ska dra ner på energikonsumtionen i boendet.


Till nyhetslistan