På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
Välkommen till HSB

Hitta hem – lättare sagt än gjort

03 september 2014 Bostadskrisen i storstäderna har blivit en brännande valfråga – hur ska samhället agera för att få fart på byggandet? Det är utgångspunkten för bostadspolitiska seminarier som HSB arrangerar runt om i landet, nu senast i Stockholm med diskussioner runt den nya boken ”Hitta hem – Stockholm och bostadsbristen”.

Tisdagen 3 september bjöd HSB Riksförbund in politiker, opinionsbildare och företrädare för bostadsbranschen till bostadspolitiskt seminarium med avstamp i den nya boken ”Hitta hem – Stockholm och bostadsbristen” . Förbundsordförande Anders Lago inledde:
– HSB är en stark aktör på bostadsmarknaden med över en halv miljon bostäder, men vi driver också bostadspolitiska frågor för alla dem som behöver en bostad. Hur ska Sverige få fart på byggandet?

Vilka ska politikerna gynna?
Ola Andersson från arkitektbyrån Andersson & Arfwedson och författare till ”Hitta hem – Stockholm och bostadsbristen” redogjorde för historik och mekanismer som har lett fram till dagens stora underskott på bostäder i Stockholm. 
– Ända sedan 80-talet har det byggts för lite i Stockholm. Nu är frågan om bostadspolitiken enbart ska gynna dem som står på toppen av sin bostadskarriär? Eller ska politikerna arbeta för att få fram bostäder så att alla har någonstans att bo?

Många tjänar på bostadsbristen
Så länge det finns ett underskott på bostäder, fortsätter priserna uppåt. Och konkurrensen om bostäder gynnar en del, underströk Ola Andersson.
– Bostadsmarknaden är ett skolexempel på marknadsmekanismer där hög efterfrågan och litet utbud driver priserna uppåt. Många tjänar på detta; byggbolag får högre marginaler, mäklare får höga provisioner, bankerna tjänar på ökade bolån och fastighetsägare får år efter år värdestegring på sina tillgångar utan att tillföra mer än normalt underhåll.
– De stora förlorarna är ungdomar som inte kan flytta hemifrån, barnfamiljer som inte har råd att skaffa sig ett till rum och människor som inte kan studera eller ta ett nytt jobb i Stockholm eftersom det inte finns någonstans att bo. Bostadsbristen är i dag det största enskilda hindret för nya företag att etablera sig här.

Kommunernas marktilldelning en nyckelfråga
Tillgången på mark är en avgörande fråga för att lösa bostadsfrågan och där har politikerna ett stort ansvar, menade Ola Andersson.
– Det är kommunerna som äger byggbar mark och har planmonopol. De har också ansvar för bostadsförsörjningen, men så länge de inte tar det ansvaret och släpper ifrån sig mark till byggande så händer inget. 
Inbjudna politikerna Joakim Larsson (M), Maria Östberg Svanelind (S), Erik Slottner (KD) och Clara Lindblom (V) var ense om att bostadskrisen är ett faktum, men oense om orsaker och i viss mån hur den ska lösas.

Bostadsskuld
– Vi lever i en gammal bostadsskuld som skapades redan i början av 2000-talet. Det tar tid att få fram bostäder, eftersläpningen är stor. Men nu är byggtakten på väg uppåt och bostadspotentialen är 140 000 nya lägenheter fram till 2030, sade Joakim Larsson (M).
Clara Lindblom (V) underströk behovet av billiga hyresrätter och efterlyste större politisk vilja att bygga i Storstockholms kommuner.


Till nyhetslistan