På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

 • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
 • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

 • att webbplatsen innehåller cookies 
 • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
Välkommen till HSB

HSB sätter fokus på bostadsbyggande inför valet 2014

25 april 2014 Hur ska vi öka bostadsbyggandet? Den högaktuella frågan står i fokus för bostadspolitiska seminarier som HSB arrangerar fram till valet i september.

Med drygt fyra månader kvar till valet, ökar intresset och debatten runt de politiska frågor som kommer att påverka Sverige de kommande fyra åren. En av de stora frågorna är bristen på bostäder i framförallt storstadsregionerna.
– Under valåret 2014 kommer det att vara ett stort tryck i bostadsfrågan. Vad HSB anser i bostadsfrågan blir viktigt för politikerna och vi har därför bra möjligheter att påverka, säger Åke Johansson, t f samhällspolitisk chef på HSB

HSB-seminarier från norr till söder
För att lyfta frågan om bostadsbyggande inför valet ska åtta HSB-föreningar arrangera bostadsseminarier. Alla representerar regioner där det behövs fler bostäder;
HSB Nordvästra Skåne, HSB Göta, HSB Mitt, HSB Uppsala, HSB Norr, HSB Sydost, HSB Stockholm och HSB Malmö.
Seminarierna ska fokusera på vad som bör byggas och hur det ska ske. Lokala politiker och opinionsbildare, företrädare för bygg- och bostadsbranschen och journalister bjuds in till seminarierna, som också är öppna för allmänheten. Frågor om deltagande besvaras av Åke Johansson, ake.johansson@hsb.se, på HSB Riksförbund.

Samhällsbyggare under 90 år
HSB har under åren haft en stark roll som samhällsbyggare. Vid starten för över 90 år sedan var bostadsnöden stor i Sverige. Efter förra sekelskiftet ökade urbaniseringen, och bristen på bostäder i storstäderna drev upp hyrorna. Några stödjande bostadspolitiska insatser från samhällets sida förekom inte på den tiden. När HSB Stockholm på kooperativ grund bildades 1923, var det för att ge medlemmarna bra och prisvärda bostäder som kunde hållas undan från spekulation. Medlemmarna i HSB fick ett bättre boende där de också hade inflytande över sin egen bostadssituation.

Bostadsbristen kostar miljarder
I dag finns många paralleller med det förflutna. Allt fler väljer att flytta till storstadsregionerna där jobb och utbildning finns – men alldeles för få bostäder. Följden blir att många ungdomar inte har råd att flytta hemifrån, andra tvingas flytta runt i olika tillfälliga boenden eller ta mycket stora lån för att köpa en lägenhet. Bostadsbristen drabbar inte bara enskilda, utan hämmar hela samhällets tillväxt visar undersökningar som HSB låtit analysföretaget WSP göra. Bara i Stockholm finns risk för en utebliven tillväxt motsvarande 660 miljarder kronor fram till 2030 på grund av bostadsbristen. Motsvarande siffra för Stor-Göteborg är 200 miljarder kronor.

Här ordnar HSB bostadspolitiska seminarier

 • HSB Göta, Jönköping 5 maj
 • HSB Malmö, Malmö Augusti/September (datum ej fastställt)
 • HSB Mitt, Sundsvall 28 augusti
 • HSB Nordvästra Skåne, Helsingborg (datum ej fastställt)
 • HSB Norr, Luleå 25 augusti
 • HSB Sydost, Växjö 4 september
 • HSB Sydost, Kalmar 4 september
 • HSB Stockholm, Stockholm Augusti/September (datum ej fastställt)
 • HSB Uppsala, Uppsala 29 april

Till nyhetslistan