På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng
Välkommen till HSB

HSB visar vägen för energieffektiv renovering

04 april 2014 Den kilowattimme som aldrig används, är den allra miljövänligaste. Så kan man kort sammanfatta slutsatserna från HSB-ledda studien ”Ett hus, fem möjligheter” som visar hur man kan halvera energiförbrukningen i husen från miljonprogrammet.

Att värma upp bostäder, är den enskilt största posten i Sveriges energinota. Nästan en tredjedel av energiproduktionen – mer än industrin och någon annan sektor i landet – går åt till att hålla värmen i våra hem. Om fastigheter blir mer energieffektiva finns alltså enorma besparingar att göra. Under årets Earth Hour i slutet av mars, stod bland annat bostädernas klimatpåverkan i fokus. Ju mer koldioxidutsläpp bostadssektorn genererar, desto större blir klimatpåverkan.

Miljonprogrammet behöver renoveras
I Sverige står många av miljonprogrammets hus inför nödvändiga renoveringar. Förra året tog därför HSBs energichef Roland Jonsson initiativ till ”Ett hus, fem möjligheter” för att visa hur man i samband med en renovering kan energieffektivisera gamla flerbostadshus på bästa sätt. 
I studien, som utförts i samarbete med organisationen Bebo, har man utgått från ett trevåningshus byggt på 70-talet. Genom att räkna på fem olika alternativ för att halvera energiförbrukningen, visas hur olika åtgärder påverkar bland annat husets miljöbelastning, driftskostnader och månadsavgifter.

Vägledning inför renovering
Det första alternativet – att riva och bygga nytt – ger störst energibesparing, men kostar förstås också mest pengar. Alternativ fyra däremot kan passa ett hus som står inför ett stambyte och i samband med det kan koppla på värmeåtervinning.
– Det viktiga är att fastighetsägaren har en målsättning med renoveringen och fokuserar på slutresultatet. Utfallen varierar beroende på om man vill halvera energimängd, miljöpåverkan eller kostnaden, säger Roland Jonsson, energichef på HSB Riksförbund som drivit projektet Ett hus, fem möjligheter.
En slutrapport för studien presenterades på fackmässan Nordbygg i Stockholm och kommer att finnas tillgänglig som en vägledning för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar som planerar renovering och energieffektivisering.

Alternativen i Ett hus, fem möjligheter:

  1. Huset rivs och ett nytt med samma yttermått, men tjockare isolering, uppförs.
  2. Allt utom stommen rivs och en ny byggnad uppförs.
  3. Huset utrustas med solceller på taket, fönstren renoveras, en värmepump installeras. På taket byggs en våning till för att finansiera renoveringen.
  4. Stammar och fönster byts. Värmeåtervinning införs på ventilation och avloppsvatten. Ventilationssystemet kompletteras med HSB FTX (en innovation från HSB), där värmen tas från borrhål för att förvärma uteluften.
  5. Huset utrustas med värmepumpar.