På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng
Välkommen till HSB

Individuell mätning av energianvändning i lägenheter – dyrbart krav med tveksam effekt

14 maj 2014 Riksdagen har beslutat att genomföra EU:s energieffektiviseringsdirektiv, något som bland annat kan innebära att Sveriges omkring 2,5 miljoner lägenheter ska förses med mätare som visar användning av värme och varmvatten individuellt. Frågan om detta verkligen leder till besparingar har under lång tid diskuterats i fastighetsbranschen.

I en artikel i Dagens Nyheter den 14 maj beskrivs hur bostadsbranschen har gjort allt för att stoppa en lag om att alla Sveriges 2, 5 miljoner bostäder ska anpassas för att kunna mäta och debiteras för energianvändningen. Lagen är en följd av ett EU-direktiv.

Bostadsbranschen är för minskad energianvändning

HSB Riksförbund har tillsammans med övriga bostadsorganisationer ställt sig bakom kravet att individuell mätning och debitering (IMD) inte ska vara ett obligatorium, men bör införas där det är kostnadseffektivt.
– Det här är en uppfattning som kan missförstås och tolkas som att bostadsbranschen är motståndare till att medverka till energieffektivisering, men det är inte alls fallet. HSB har tvärtom egna långtgående ambitioner när det gäller att minska energianvändningen och koldioxidutsläppen. Men i ett sådant arbete är det viktigt att satsa på att göra rätt saker d.v.s. att i varje hus göra den insats som ger bästa resultat för de investeringar man gör. Och när det gäller obligatorisk IMD är vår uppfattning att det finns andra åtgärder som garanterat ger minskad energianvändning som kostar mindre att införa och då vill vi hellre satsa på det, säger Roland Jonsson, energichef, HSB Riksförbund i en kommentar.

IMD inte anpassat för hus med centralvärme

Utvärderingar som har gjorts i fastigheter där man infört IMD värme och tidigare statliga utredningar i frågan visar att det blir dyrt att införa mätutrustning och dessutom administrativt krångligt att debitera alla hushåll individuellt. Det har dessutom visat sig att det är tveksamt om den totala värmeförbrukningen minskar, vilket ju var syftet, när alla själva kan reglera sin egen temperatur i lägenheten. Många hushåll höjer temperaturen så att energianvändningen ökar.
– Det var bra att regeringen lyssnade på branschen och att den nya lagen ställer krav på IMD enbart om det är kostnadseffektivt, säger Roland Jonsson. Han anser att EU-direktivet om IMD inte är anpassat för länder som Sverige där hus har centralvärme, där en sådan anpassning skulle kosta enorma belopp utan att ge några garantier för sänkt energianvändning.

Boverket utreder effektiviteten

Boverket har fått i uppdrag att utreda vad som är kostnadseffektivt
Men nu gäller frågan hur begreppet ”kostnadseffektivt” ska tolkas enligt den nya lagen. Här har Boverket fått i uppdrag av regeringen att utreda vad som är kostnadseffektivt i nyproduktion och vid ombyggnad och komma med förslag senast den 1 oktober. Nästa år i oktober får vi reda på vad som kommer att gälla befintlig bebyggelse.
– När det gäller kravet på mätning av värme tror jag att Boverket kommer fram till att det inte blir något obligatorium, men det är mer oklart vad som händer beträffande IMD av varmvatten. Här finns det olika uppfattningar i branschen. Vi i HSB anser att det inte heller här bör införas något sådant krav. Även när det gäller varmvattenförbrukningen anser vi att det finns mer kostnadseffektiva metoder att minska energianvändningen än att förse varje lägenhet med sådan mätutrustning, men vill man av andra skäl montera in IMD så bör det vara tillåtet säger Roland Jonsson.

Läs mer om vad HSB skrivit om Boverkets utredning av IMD här och om debatten i fastighetsbranschen här.