På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
Välkommen till HSB

Individuell mätning av energianvändning i lägenheter – dyrbart krav med tveksam effekt

14 maj 2014 Riksdagen har beslutat att genomföra EU:s energieffektiviseringsdirektiv, något som bland annat kan innebära att Sveriges omkring 2,5 miljoner lägenheter ska förses med mätare som visar användning av värme och varmvatten individuellt. Frågan om detta verkligen leder till besparingar har under lång tid diskuterats i fastighetsbranschen.

I en artikel i Dagens Nyheter den 14 maj beskrivs hur bostadsbranschen har gjort allt för att stoppa en lag om att alla Sveriges 2, 5 miljoner bostäder ska anpassas för att kunna mäta och debiteras för energianvändningen. Lagen är en följd av ett EU-direktiv.

Bostadsbranschen är för minskad energianvändning

HSB Riksförbund har tillsammans med övriga bostadsorganisationer ställt sig bakom kravet att individuell mätning och debitering (IMD) inte ska vara ett obligatorium, men bör införas där det är kostnadseffektivt.
– Det här är en uppfattning som kan missförstås och tolkas som att bostadsbranschen är motståndare till att medverka till energieffektivisering, men det är inte alls fallet. HSB har tvärtom egna långtgående ambitioner när det gäller att minska energianvändningen och koldioxidutsläppen. Men i ett sådant arbete är det viktigt att satsa på att göra rätt saker d.v.s. att i varje hus göra den insats som ger bästa resultat för de investeringar man gör. Och när det gäller obligatorisk IMD är vår uppfattning att det finns andra åtgärder som garanterat ger minskad energianvändning som kostar mindre att införa och då vill vi hellre satsa på det, säger Roland Jonsson, energichef, HSB Riksförbund i en kommentar.

IMD inte anpassat för hus med centralvärme

Utvärderingar som har gjorts i fastigheter där man infört IMD värme och tidigare statliga utredningar i frågan visar att det blir dyrt att införa mätutrustning och dessutom administrativt krångligt att debitera alla hushåll individuellt. Det har dessutom visat sig att det är tveksamt om den totala värmeförbrukningen minskar, vilket ju var syftet, när alla själva kan reglera sin egen temperatur i lägenheten. Många hushåll höjer temperaturen så att energianvändningen ökar.
– Det var bra att regeringen lyssnade på branschen och att den nya lagen ställer krav på IMD enbart om det är kostnadseffektivt, säger Roland Jonsson. Han anser att EU-direktivet om IMD inte är anpassat för länder som Sverige där hus har centralvärme, där en sådan anpassning skulle kosta enorma belopp utan att ge några garantier för sänkt energianvändning.

Boverket utreder effektiviteten

Boverket har fått i uppdrag att utreda vad som är kostnadseffektivt
Men nu gäller frågan hur begreppet ”kostnadseffektivt” ska tolkas enligt den nya lagen. Här har Boverket fått i uppdrag av regeringen att utreda vad som är kostnadseffektivt i nyproduktion och vid ombyggnad och komma med förslag senast den 1 oktober. Nästa år i oktober får vi reda på vad som kommer att gälla befintlig bebyggelse.
– När det gäller kravet på mätning av värme tror jag att Boverket kommer fram till att det inte blir något obligatorium, men det är mer oklart vad som händer beträffande IMD av varmvatten. Här finns det olika uppfattningar i branschen. Vi i HSB anser att det inte heller här bör införas något sådant krav. Även när det gäller varmvattenförbrukningen anser vi att det finns mer kostnadseffektiva metoder att minska energianvändningen än att förse varje lägenhet med sådan mätutrustning, men vill man av andra skäl montera in IMD så bör det vara tillåtet säger Roland Jonsson.

Läs mer om vad HSB skrivit om Boverkets utredning av IMD här och om debatten i fastighetsbranschen här.


Till nyhetslistan