På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng
Välkommen till HSB

Lagändring ska ge fler bostäder åt unga och studenter

15 augusti 2014 Fler bostäder till unga och studenter – det är förhoppningen med den lagändring som sedan halvårsskiftet gör det lättare att få tillstånd att bygga små lägenheter på vindar.

Från och med 1 juli går det att göra avsteg från kraven på tillgänglighet vid inredning av bostäder på högst 35 kvadratmeter på vindsplan. Genom en ändring i PBL, Plan- och Bygglagen, stryks kravet på hiss ända upp till våningsplanet för den typen av lägenheter. Tanken är att fler små lägenheter för studenter och unga därmed ska komma ut på marknaden.

Tidsbegränsade bygglov förlängs
Propositionen Fler bostäder åt unga och studenter som ligger bakom lagändringen har fått en del kritik av remissinstanserna. Kritikerna menar att den bland annat går emot principen om lika rättigheter för funktionshindrade och att det är svårt att kontrollera att dessa smålägenheter på sikt inte slås ihop till större. Ändringarna i PBL innebär inte bara att det blir enklare att bygga på vindar, utan också att det av översiktsplanen ska framgå hur en kommun planerar att tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder. Dessutom förlängs den maximala gränsen för tidsbegränsat bygglov till femton år. Avsikten är att göra det lättare att ordna temporära lösningar för t ex studentbostäder på mark som inte används eller där det inte går att ge permanent bygglov.

HSB vill öka byggtakten
65 procent av Sveriges befolkning bor i en kommun med bostadsbrist och bostadsbristen är ett växande samhällsproblem. Bättre villkor för bostadsbyggande och bosparande är därför några frågor som HSB driver. Läs mer om vad HSB tycker i bostadsfrågan.