På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng
Välkommen till HSB

Långsiktig hållbarhet viktigare än kortsiktiga vinster i kooperativa företag

03 juli 2014 Att arbeta med hållbarhetsfrågor är i dag en självklarhet i många svenska företag. Det framkom vid en paneldebatt i Almedalen där företrädare för kooperativa företag frågades ut om sitt engagemang.

Är CSR-arbete något som företag gör främst för det egna varumärkets skull, eller ligger ett genuint engagemang bakom – och spelar det egentligen någon roll? Biståndsorganisationen We Effect som startats av kooperativa företag, bland annat HSB, ställde frågan till beslutshavare i en paneldebatt under Almedalsveckan.

Hållbarhetsfrågor har blivit en självklarhet
Moderatorn Jan Wifstrand ställde raka frågor om vad CSR betyder i det dagliga arbetet i de företag som paneldeltagarna representerar. Panelen bestod av representanter för företag från den kooperativa sfären: Pernilla Bonde, vd HSB Riksförbund, Anders Sundström, ordförande i Swedbank och KF, Anniqa Nygård, vice ordförande LRF, och Jens Henriksson, koncernchef Folksam. Enigheten var stor om att CSR i dag är en självklarhet - att jobba ansvarsfullt med sociala, etiska och miljömässiga aspekter handlar inte om kortsiktig vinstmaximering utan om att bygga en långsiktig hållbarhet.

Värderingsdrivna företag tar socialt ansvar
Hur stor är medvetenheten om CSR bland medarbetare i det dagliga arbetet?
- Alla vet kanske inte vad begreppet CSR betyder, men här jag pratar om hållbarhet vet alla inom LRF vad det innebär. Som leverantörer av mat och energi till svenska folket är vi i en förtroendebransch, och hållbarhet är avgörande i alla led, sade Anniqa Nygård, LRF.
Anders Sundström och Jens Henriksson delade uppfattningen att arbete med hållbarhetsfrågor i dag snarare är en regel, än ett undantag.
- Alla som jobbar i värderingsdrivna företag vet om det och medvetenheten om socialt ansvarstagande är större i Sverige än i många andra länder.

Stabil värdegrund basenför HSB
Pernilla Bonde, vd för HSB Riksförbund, underströk vikten av att ha en stabil värdegrund för att jobba med CSR-frågor i en organisation.
- Inom HSB jobbar vi aktivt med vår värdegrund ETHOS – engagemang, trygghet, hållbarhet, omtanke och samverkan. Värdegrunden måste vara väl förankrad i ledningsgruppen och sedan gå ut i verksamheten på medarbetarnivå för att verkligen få genomslag och på så sätt gynna våra intressenter.

FAKTA: We Effect

We Effect (före detta Kooperation Utan Gränser) är en biståndsorganisation som bildades 1958 genom initiativ av kooperativa företag. We Effect driver biståndsarbete – hjälp till självhjälp - i 25 länder i fyra världsdelar . Visionen är en rättvis och hållbar värld fri från fattigdom. Ett 60-tal organisationer stödjer We Effect, däribland HSB som under 2013 samlade in 3 117 552 kr till arbetet med att hjälpa utsatta människor att etablera bostadskooperativ.