På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

 • att webbplatsen innehåller cookies
 • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

 • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
 • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng
Välkommen till HSB

Nya regeringsbeslut för avfall och kretslopp

29 augusti 2014 Det ska bli enklare för konsumenter att sortera ut avfall för återvinning. Det är ambitionen med nya regeringsbeslut för avfall och kretslopp.

Det krävs ett utvecklat kretsloppsarbete för att nå flera av Sveriges 16 miljökvalitetsmål. Den 28 augusti presenterade regeringen en rad beslut på avfallsområdet för att återanvändningen och återvinningen av material ska öka. Besluten rör flera områden: förpackningar och returpapper, elavfall och textilier.

Producenterna ska betala för insamling anser HSB
- HSB ställer sig positivt till ambitionerna i de fattade besluten och det är glädjande att ambitionerna höjs för elavfall och textilier. När det gäller vem som ska betala för den ökade fastighetsnära insamlingen av förpackningar och tidningar, så ser vi inte att detta klargjorts. Vi anser att producentansvaret för insamlingen ska gälla fullt ut, säger Magnus Ulaner, Miljö- och Hållbarhetschef, HSB Riksförbund.
Läs HSBs remissvar om avfallshantering här.

Producenternas ansvar kvarstår
Dagens ansvar för insamling av förpackningsavfall och returpapper ska även fortsättningsvis ligga kvar på producenterna, men vissa förändringar sker:

 • ansvaret förtydligas
 • mer avfall materialåtervinns
 • tillståndspliktiga insamlingssystem införs
 • insamlingssystemen ska utformas så att de förenklar för hushåll och andra att sortera ut sitt förpackningsavfall och returpapper
 • uppföljning och tillsyn över insamlingen och återvinningen ska underlättas och förbättras

Kommunernas roll fortsatt viktig
Kommunerna kommer även i fortsättningen att ha en central roll i den lokala avfallshanteringen, då de fortsatt har ansvar för insamlingen av allt hushållsavfall som inte är föremål för producentansvar. Kommunerna kommer också kunna agera som entreprenör åt de tillståndspliktiga insamlingssystemen.

Höjda mål för materialåtervinning
Materialåtervinningsmålen höjs i två steg. Den första höjningen sker 2017 genom ändrade beräkningsunderlag och den andra höjningen år 2020 genom en höjning av målnivåerna.
Läs mer här.

Återanvändning och återvinning av textilier
Regeringen ger Naturvårdsverket i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder som ökar materialåtervinningen, återanvändningen och  bidrar till giftfria kretslopp. Naturvårdsverket ska också utforma och beskriva förslag på hur ansvarsfördelningen mellan kommuner, producenter och andra aktörer ska se ut för hanteringen av textilier. Uppdraget ska redovisas senast den 1 december 2015.
Läs mer här.

Återvinning av elavfall
För att minska den påverkan som elutrustning har på miljön måste återanvändningen och materialåtervinningen öka. Regeringen vill därför göra det enklare för konsumenter att lämna ifrån sig sitt elavfall och inför nya regler på området.

 • mer elutrustning kommer att omfattas av producentansvar
 • återvinningsmålen höjs
 • större butiker (med en yta avsedd för försäljning av elutrustning om 400 kvm eller mer) får en skyldighet att ta emot smått elavfall (max 25 cm i yttermått)
 • alla som säljer eller skänker ny elutrustning till konsumenter får en skyldighet att i samband med försäljningen ta emot motsvarande mängd elavfall (om avfallet utgörs av elutrustning av samma typ som den nya utrustningen)
 • tillståndsplikt införs för att samla in elavfall från konsumenter

Läs mer här.

Mer om avfallshanteringen i aktuella radioprogram finns här:

Sopmängden ökar

Så mycket sopor alstrar du

Rödgrön valvinst kan påverka avfallshanteringen