På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng
Välkommen till HSB

Skatteförslag kan slå mot bostadsbyggande

06 november 2014 Bostads-Sverige säger unisont nej till företagsskatteutredningens förslag. Det skriver HSB, Sabo och Hyresgästföreningen i dag i en gemensam debattartikel i GP.

Företagsskatteutredningen, som lämnade sitt slutbetänkande tidigare i år, har fått massiv kritik från bostadsbranschen för förslaget om neutral bolagsskatt som innebär stopp för s.k. negativa räntenetton. Om förslaget går igenom, får det stora konsekvenser för bostadsbranschen där det är långa ledtider mellan investering och återbetalning i form av hyresintäkter.

Ny skatt ger minskat byggande
HSB, Sabo och Hyresgästföreningen har gått igenom över 40 remissvar på Företagsskatteutredningens förslag och funnit att budskapet från bostadsbranschen är entydigt: Minskat bostadsbyggande och färre energieffektiviseringar vid renoveringar är att vänta om förslaget blir verklighet.

”Något förenklat innebär förslaget för bostadsföretagens del att, utöver den bolagsskatt som betalas i dag, ska en extra skatt betalas med 16,5 procent på företagens låneräntor. Nästan alla bostadsföretag finansierar större delen av sina nybyggen med lån. Ska då en extra skatt betalas på räntorna ökar utgifterna för att bygga och driva fastigheterna.” Det skriver Anders Lago, HSB, Kurt Eliasson, Sabo, och Marie Linder, Hyresgästföreningen, i en debattartikel i dagens GP där de också slår fast:

”Om regeringen vill nå målet om 250 000 nya bostäder till 2020 gör den klokt i att lyssna på bostadsbranschens samlade synpunkter. Annars läggs en våt skattefilt över planerade bostadsbyggen. Tillväxten hämmas när människors möjligheter att förverkliga sina livsdrömmar minskar. Är det något som regeringen vill stå till svars för?”

FAKTA: Företagsskattekommitténs förslag

Syftet med Företagsskattekommitténs förslag är att premiera eget kapital framför lånat och att svenska staten på det viset ska komma åt den avancerade skatteplanering som pågår i en del koncerner; framför allt vinsterna i stora vårdbolag som via s.k. räntesnurror kan föras över till länder med låg beskattning. Ett utländskt moderbolag, placerat i ett skatteparadis, har kunnat förse sitt svenska dotterbolag med interna lån. 
Samtidigt slår Företagsskattekommitténs förslag mot branscher som är beroende av lånat kapital för att kunna driva långsiktig verksamhet, exempelvis bostadsbranschen. HSB har i ett remissvar avstyrkt Företagsskattekommitténs förslag.