På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
Välkommen till HSB

Spar pengar och miljö med smartare energianvändning

04 juli 2014 Större nytta för varje kilowatt – under Almedalsveckan arrangerade HSB flera seminarier med fokus på bostadsrättsföreningarnas ekonomi och miljöpåverkan.

Sverige har omkring 25 000 bostadsrättsföreningar, varav närmare 4 000 är inom HSB. Den största utgiften i alla bostadsrättsföreningar är värmenotan och det är också den enskilt största posten i Sveriges energinota. Nästan en tredjedel av energiproduktionen – mer än industrin och någon annan sektor i landet – går åt till att hålla värmen i våra hem. Om fastigheter blir mer energieffektiva finns alltså enorma besparingar att göra. Inom HSB pågår sedan många år ett målmedvetet arbete med att hjälpa bostadsrättsföreningarna att sänka sina energikostnader och därmed minska miljöpåverkan.

Mer effekt av använd energi
- I Sverige har vi inte energibrist, men vi har en effektbrist. Med det menar jag att man måste titta mer på vilken effekt man får ut av den energi som används, säger HSBs energichef Roland Jonsson.
Två stora studier som HSB initierat, har presenterats under våren; Effektiv torkutrustning i tvättstugor och Ett hus, fem möjligheter. Bägge handlar om att få ut mer av varje kWh som bostadsrättsföreningen använder. 
- En bostadsrättsförening som vill energieffektivisera måste fråga sig dels vart man vill komma, dels vad det får kosta. Inom HSB brukar vi prata om fem olika K; kilowatt, komfort, koldioxid, kronor och köpa prylar, säger Roland Jonsson.

Solceller och ny ventilation
Med andra ord gäller det att fundera på vilket målet är: dra ner energianvändningen, spara kronor, minska miljöbelastningen eller att få ett behagligare inomhusklimat? I bästa fall kan allt detta uppnås, men det gäller att inte trilla i teknikfällan – det vill säga att köpa ny och dyr utrustning utan att veta vad man vill uppnå. 
- Rent generellt kan man säga att allt som minskar miljöbelastningen är intressant för en bostadsrättsförening. Solceller sänker elkostnaden och får ner koldioxidutsläppen. En större investering som också kan vara mycket lönsam, är att i samband med stambyte installera ett FTX-system med till- och frånluftsventilation och värmeåtervinning. Förutom lägre energikostnader, får man också ett behagligare inomhusklimat.

Energirådgivning från HSB
- Men det är ingen lätt uppgift för en styrelse i en bostadsrättsförening att vara beställare i stora renoveringsprocesser. Att kunna ge rätt råd till styrelserna är därför en viktig uppgift för HSBs förvaltningsverksamhet som i dag satsar stort på att utveckla sin energirådgivning, säger Roland Jonsson.
Tips och råd för att få en effektivare energianvändning i bostadsrättsföreningen finns i boken ”Mätbara värden – spara kronor, kilowatt och klimat” som HSB sammanställt.

Dokument att ladda ner
Hsb_matbara_varden.pdf Hämta

Till nyhetslistan