På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng
Välkommen till HSB

Stöd till klimatsmart renovering och mikroproducerad el – steg mot det hållbara samhället

23 september 2014 Rot-avdrag för klimatsmart renovering i flerbostadshus och bättre villkor för mikroproducerad förnybar el. Det är några punkter i Naturvårdsverkets nya förslag för att Sverige nå en hållbar konsumtion. 
– Det blir intressant att se hur en ny regering tar emot detta. HSB har tidigare föreslagit ett klimat-rot och arbetar för ett bättre regelverk för mikroproducerad förnybar el, säger Magnus Ulaner, Miljö- och hållbarhetschef, HSB Riksförbund.

Den genomsnittliga privata konsumtionen i Sverige är långt ifrån miljömässigt hållbar och behovet av förändring är därmed stort. Naturvårdsverket föreslår därför 23 åtgärder som kan bidra till en mer hållbar konsumtion. Förslagen, som tagits fram på uppdrag av den förra regeringen, omfattar boende, livsmedel, transporter och övrig konsumtion.

Bättre stadsmiljö med gemensamma transporter
Bland förslagen finns ett stadsmiljöprogram, som bland annat innebär ökade satsningar på gång-, cykel- och kollektivtrafik i svenska städer; genom att teckna stadsmiljöavtal med staten kan kommuner få stöd från stadsmiljöprogrammet. Naturvårdsverket föreslår också att det ska bli enklare för kommuner att upplåta gatumark för parkeringsplatser till bilpoolsbilar.

HSB jobbar för hållbart boende
Ett av förslagen från Naturvårdsverket är att Energimyndigheten ska få i uppdrag att utreda ett energieffektiviseringsavdrag – ett avdrag liknande rotavdraget – som ska göra det billigare att genomföra energibesparande åtgärder i flerbostadshus. Dessutom föreslås mätningar av hushållens elanvändning för att kartlägga trender och en pilotstudie för att få hushållen att använda produkter på ett mer resurseffektivt sätt. Naturvårdsverket anser också att Energimyndigheten bör få i uppdrag att satsa på information som främjar utvecklingen av mikroproduktion av el från förnybara energikällor, exempelvis solceller.

– Det blir intressant att se hur en ny regering tar emot förslagen på hur boende och konsumtionen kan bli mer hållbart. HSB har tidigare föreslagit ett klimat-rot och är även med och påverkar för bättre regelverk för mikroproducerad förnybar el, säger Magnus Ulaner, Miljö- och hållbarhetschef, HSB Riksförbund.

Läs mer om Naturvårdsverkets uppdrag: Förslag till åtgärder för en mer hållbar konsumtion

Se filmen om Sveriges miljömål