Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari
På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Tillsammans mot framtidens hållbara boende - tävla i Smart Living Challenge

04 juni 2014 Tillsammans, gemenskap och dela – det är nyckelord för framtidens hållbara boende där vi i ökad utsträckning äger saker tillsammans och delar på resurser och ytor. HSB och Riksbyggen efterlyser nu nya smarta idéer för en hållbar framtid genom tävlingen Smart Living Challenge. Sista dag att skicka in bidrag är 30 juni.

Den 9 juni samlar Johanneberg Science Park en kreativ grupp människor med blandad bakgrund för att generera nya idéer för HSB och Riksbyggen. Det handlar om att skapa framtidens hållbara boende genom att olika tjänster för samägande och genom att dela resurser och ytor. Aktiviteten är del i en internationell innovationstävling, Smart Living Challenge, som syftar till att generera affärsmöjligheter och idéer för en hållbar livsstil i urbana miljöer.

Leva, resa och äta hållbart
Smart Living Challenge är uppdelad i tre kategorier; Live, Move och Eat, dvs. hur vi kan leva, resa och äta smartare och mer hållbart. Tävlingen drivs av Munktell Science Park (Eskilstuna) i samverkan med Svenska institutet, Vinnova och SISP (Swedish Incubators & Science Parks). Inom tävlingen genomförs ett antal processledda workshops över hela världen, varav flera hos Science Parks i Sverige.
Johanneberg Science Park har tillsammans med två av sina delägare, Riksbyggen och HSB, valt att fokusera på en gemensam frågeställning: 
Hur skapa framtidens hållbara boende genom tjänster för samägande och delande av resurser och ytor?

Människan i centrum
Frågan om hållbart boende är speciellt aktuell i två projekt som är kopplade till både nationell och internationell forskning:

  • HSB Living Lab är en testmiljö för forskning om framtidens hållbara boende. Nya tekniska och arkitektoniska innovationer ska testas under 10 år. Det är en byggnad med fler än 25 lägenheter för studenter och gästforskare som ska stå klara på Chalmersområdet 2015.
  • Positive Footprint Housing är ett bostads- och forskningsprojekt med ett helhetstänkande kring hållbar bostads- och stadsutveckling med människan i centrum, som planerar att bygga en bostadsrättsförening med 100 lägenheter angränsande till Chalmersområdet.

HSB Living Lab testar nya idéer
Dessa två projekt fokuserar båda på hållbarhet från såväl det sociala, ekonomiska som ekologiska perspektivet och är mycket väl lämpade som testbäddar för de vinnande tävlingsförslagen.
– Under en 10-års period kommer vi löpande kunna implementera nya idéer och innovationer. Och många av innovationerna från tävlingen Smart Living Challenge kommer vi med fördel kunna testa på plats, säger Sanna Edling, projektledare för HSB Living Lab.
– Riksbyggen jobbar med idéer om och lösningar på hur man kan dela olika saker i en bostadsrättsförening. Många föreningar delar redan på massor av olika saker, allt från bagarstugor till kanin- och bilpool. Vi verkar för att man ska göra det i ännu större utsträckning, säger Charlotta Szczepanowski, Hållbarhetschef Riksbyggen.

30 juni sista dag för tävlingsbidrag
Deltagarna i tävlingen får chans att vara idésprutor i en kreativ process där de tillsammans i grupper tar fram tävlingsbidrag. Resultatet kan bli en produkt eller en tjänst som redan finns, är under utveckling, eller något helt nytt.

FAKTA: Smart Living Challenge

Läs mer om tävlingen på www.smartlivingchallenge.com
Följ gärna aktiviteterna på Twitter: #smartlivingchallenge #johannebergsp
Kontaktinformation:
Sanna Edling, projektledare HSB Living Lab, 0702-757025
Charlotta Szczepanowski, Hållbarhetschef Riksbyggen, 08-698 41 42
Media är välkommen att delta, anmäl dig till: 
Eva Hellberg, kommunikationsansvarig Johanneberg Science Park, 0709-582110


Till nyhetslistan