På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng
Välkommen till HSB

Bosparande i etiska fonder – så påverkar dina pengar klimatet

02 april 2015 Att spara i etiska fonder är ett sätt att påverka ditt klimatavtryck. Swedbank har beräknat klimatavtrycket för sina aktie- och blandfonder, däribland HSBs bosparfonder, som ett sätt att mäta deras indirekta påverkan på jordens klimat.

Klimatfrågan är en av vår tids viktigaste miljöfrågor. Den samlade vetenskapen pekar på stor risk för att jordens medeltemperatur stiger flera grader till nästa århundrade om klimatarbetet inte blir mer framgångsrikt. Detta skapar stora risker för våra samhällen. Koldioxidutsläpp, orsakade av förbränning av fossila bränslen, är en starkt bidragande orsak till klimatproblematiken.

HSBs bosparare kan välja etiska fonder

Sedan i maj förra året kan HSBs bosparare placera sitt sparande i etiska fonder, Ethica Sverige och Ethica Global. Såväl Ethica Sverige som Ethica Global väljer bort bolag som kränker internationella normer och som har koppling till vapen, krigsmateriel, alkohol, tobak, spel och pornografi. De bosparare som väljer detta alternativ kan alltså vara säkra på att deras sparkapital används på ett etiskt försvarbart sätt. Fonderna följer omfattande hållbarhetskriterier och väljer bolag i varje bransch som har det bästa arbetet med miljö- och klimatfrågor, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik.

Varje sparad hundralapp påverkar

Nu har Swedbank beräkna klimatavtrycket för de etiska bosparfonderna. Ethica Globals koldioxidavtryck var 2,4 kg koldioxidekvivalenter/100 SEK och år. Det betyder att för varje hundralapp en bosparare investerade i fonden, så släppte bolagen i fonden tillsammans ut 2,4 kg koldioxidekvivalenter under ett år. Jämfört med sitt index så hade Ethica Global 30 % lägre utsläpp. Vid beräkningstillfället fanns data för över 95 % av fondens aktiekapital. Motsvarande siffra var för Ethica Sverige 1,2 kg koldioxidekvivalenter/100 SEK och år.

Redovisning skapar medvetenhet

I Swedbanks fondportfölj finns fonder som har både betydligt högre och betydligt lägre klimatpåverkan. Beräkningarna av koldioxidavtryck bygger på ögonblicksbilder av innehaven i en fond. För att beräkna en fonds samlade koldioxidavtryck tas hänsyn till koldioxidavtrycket i respektive bolag som fonden äger. Fondens koldioxidavtryck är summan av alla innehavens avtryck.
– Det är ett bra steg framåt att börja publicera klimatpåverkan från fonderna på ett transparent sätt och därmed skapa medvetenhet om hur fondsparande påverkar klimatet i olika utsträckning, säger Magnus Ulaner, Miljö- och Hållbarhetschef på  HSB Riksförbund.

Klimatberäkningar av Swedbanks fonder
Klimatberäkning_fonder_Swedbank_mars _2015.pdf Hämta