På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
Välkommen till HSB

Bosparande i etiska fonder – så påverkar dina pengar klimatet

02 april 2015 Att spara i etiska fonder är ett sätt att påverka ditt klimatavtryck. Swedbank har beräknat klimatavtrycket för sina aktie- och blandfonder, däribland HSBs bosparfonder, som ett sätt att mäta deras indirekta påverkan på jordens klimat.

Klimatfrågan är en av vår tids viktigaste miljöfrågor. Den samlade vetenskapen pekar på stor risk för att jordens medeltemperatur stiger flera grader till nästa århundrade om klimatarbetet inte blir mer framgångsrikt. Detta skapar stora risker för våra samhällen. Koldioxidutsläpp, orsakade av förbränning av fossila bränslen, är en starkt bidragande orsak till klimatproblematiken.

HSBs bosparare kan välja etiska fonder

Sedan i maj förra året kan HSBs bosparare placera sitt sparande i etiska fonder, Ethica Sverige och Ethica Global. Såväl Ethica Sverige som Ethica Global väljer bort bolag som kränker internationella normer och som har koppling till vapen, krigsmateriel, alkohol, tobak, spel och pornografi. De bosparare som väljer detta alternativ kan alltså vara säkra på att deras sparkapital används på ett etiskt försvarbart sätt. Fonderna följer omfattande hållbarhetskriterier och väljer bolag i varje bransch som har det bästa arbetet med miljö- och klimatfrågor, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik.

Varje sparad hundralapp påverkar

Nu har Swedbank beräkna klimatavtrycket för de etiska bosparfonderna. Ethica Globals koldioxidavtryck var 2,4 kg koldioxidekvivalenter/100 SEK och år. Det betyder att för varje hundralapp en bosparare investerade i fonden, så släppte bolagen i fonden tillsammans ut 2,4 kg koldioxidekvivalenter under ett år. Jämfört med sitt index så hade Ethica Global 30 % lägre utsläpp. Vid beräkningstillfället fanns data för över 95 % av fondens aktiekapital. Motsvarande siffra var för Ethica Sverige 1,2 kg koldioxidekvivalenter/100 SEK och år.

Redovisning skapar medvetenhet

I Swedbanks fondportfölj finns fonder som har både betydligt högre och betydligt lägre klimatpåverkan. Beräkningarna av koldioxidavtryck bygger på ögonblicksbilder av innehaven i en fond. För att beräkna en fonds samlade koldioxidavtryck tas hänsyn till koldioxidavtrycket i respektive bolag som fonden äger. Fondens koldioxidavtryck är summan av alla innehavens avtryck.
– Det är ett bra steg framåt att börja publicera klimatpåverkan från fonderna på ett transparent sätt och därmed skapa medvetenhet om hur fondsparande påverkar klimatet i olika utsträckning, säger Magnus Ulaner, Miljö- och Hållbarhetschef på  HSB Riksförbund.

Klimatberäkningar av Swedbanks fonder
Klimatberäkning_fonder_Swedbank_mars _2015.pdf Hämta

Till nyhetslistan