På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
Välkommen till HSB

Boverket: Individuell mätning och debitering i befintliga hus inte kostnadseffektivt

30 september 2015 Individuell mätning och debitering, IMD, är generellt inte kostnadseffektivt i befintliga byggnader konstaterar Boverket i en ny rapport. Därför lämnar Boverket inga förslag på föreskrifter.
– Det är bra att vi nu fått ett klargörande besked från Boverket, säger Roland Jonsson, Energichef HSB Riksförbund.

Roland Jonsson HSBBoverket har överlämnat regeringsuppdraget att undersöka när individuell mätning och debitering av värme, kyla och tappvarmvatten är kostnadseffektivt i befintliga byggnader. De konstaterar att det generellt inte är kostnadseffektivt.

– Det är bra att vi nu fått ett klargörande besked från Boverket. Ytterst handlar det om att vi minskar miljöbelastningen, energianvändningen och sänker effektuttaget på ett lönsamt sätt. Inte att man måste montera en viss typ av utrustning, säger Roland Jonsson, energichef HSB Riksförbund.

Klimatskal ger större besparing

Boverket för fram flera argument i den samlade bedömningen. De menar bland annat att andra åtgärder, som ett effektivare så kallat klimatskal, ger större besparing per investerad krona. Boverket har även studerat kostnaden för drift och installation av det mätsystem som skulle krävas. Slutsatsen är att den kostnaden inte går att räkna hem. Det framkommer dessutom att fastigheter som infört system av detta slag inte har lett till tillräckligt stora besparingar och beteendeförändringar för att det ska anses motiverat.

Boverkets utredning spar pengar

– Det är särskilt välkommet att Boverket har analyserat detta ur en rad olika infallsvinklar. De har till exempel tagit hänsyn till taxor för energi, kallvattentemperaturer, brukarbeteende och administrationskostnader. Det gör att slutsatserna vilar på en mycket gedigen grund, säger Roland Jonsson.

– Det är bra att just Boverket har gjort denna utredning, då slipper varje enskilt hus utredas separat. Det är en kostnadseffektiv lösning och spar mycket tid, arbete och pengar för varje enskild fastighetsägare eller bostadsrättsförening. säger Roland Jonsson.

Nästa steg är att regeringen ska ta beslut om närmare föreskrifter med utgångspunkt i de slutsatser som Boverket landat i.

Detta är IMD

EU antog 2012 energieffektiviseringsdirektivet, EED, med syfte att minska energianvändningen i EU med 20 procent till 2020. Direktivet säger bl.a. att medlemsstaternas byggherrar och fastighetsägare ska installera mätare i alla lägenheter för att mäta uppvärmning, kyla och tappvarmvatten.Tanken bakom individuell mätning och debitering, IMD, är att öka de boendes medvetenhet om sin energianvändning och ge dem möjligheter att minska utgifterna genom att spara energi.


Genom Lagen om energimätning i byggnader infördes EED 2014 i svensk lag. Kravet på IMD gäller dock bara om åtgärden är kostnadseffektiv och tekniskt genomförbar vid ombyggnad. Boverket har nu utrett IMD för såväl nyproduktion som befintligt bostadsbestånd, och kommit fram till att det inte är kostnadseffektivt.


Till nyhetslistan