På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng
Välkommen till HSB

Boverket: Individuell mätning och debitering i befintliga hus inte kostnadseffektivt

30 september 2015 Individuell mätning och debitering, IMD, är generellt inte kostnadseffektivt i befintliga byggnader konstaterar Boverket i en ny rapport. Därför lämnar Boverket inga förslag på föreskrifter.
– Det är bra att vi nu fått ett klargörande besked från Boverket, säger Roland Jonsson, Energichef HSB Riksförbund.

Roland Jonsson HSBBoverket har överlämnat regeringsuppdraget att undersöka när individuell mätning och debitering av värme, kyla och tappvarmvatten är kostnadseffektivt i befintliga byggnader. De konstaterar att det generellt inte är kostnadseffektivt.

– Det är bra att vi nu fått ett klargörande besked från Boverket. Ytterst handlar det om att vi minskar miljöbelastningen, energianvändningen och sänker effektuttaget på ett lönsamt sätt. Inte att man måste montera en viss typ av utrustning, säger Roland Jonsson, energichef HSB Riksförbund.

Klimatskal ger större besparing

Boverket för fram flera argument i den samlade bedömningen. De menar bland annat att andra åtgärder, som ett effektivare så kallat klimatskal, ger större besparing per investerad krona. Boverket har även studerat kostnaden för drift och installation av det mätsystem som skulle krävas. Slutsatsen är att den kostnaden inte går att räkna hem. Det framkommer dessutom att fastigheter som infört system av detta slag inte har lett till tillräckligt stora besparingar och beteendeförändringar för att det ska anses motiverat.

Boverkets utredning spar pengar

– Det är särskilt välkommet att Boverket har analyserat detta ur en rad olika infallsvinklar. De har till exempel tagit hänsyn till taxor för energi, kallvattentemperaturer, brukarbeteende och administrationskostnader. Det gör att slutsatserna vilar på en mycket gedigen grund, säger Roland Jonsson.

– Det är bra att just Boverket har gjort denna utredning, då slipper varje enskilt hus utredas separat. Det är en kostnadseffektiv lösning och spar mycket tid, arbete och pengar för varje enskild fastighetsägare eller bostadsrättsförening. säger Roland Jonsson.

Nästa steg är att regeringen ska ta beslut om närmare föreskrifter med utgångspunkt i de slutsatser som Boverket landat i.

Detta är IMD

EU antog 2012 energieffektiviseringsdirektivet, EED, med syfte att minska energianvändningen i EU med 20 procent till 2020. Direktivet säger bl.a. att medlemsstaternas byggherrar och fastighetsägare ska installera mätare i alla lägenheter för att mäta uppvärmning, kyla och tappvarmvatten.Tanken bakom individuell mätning och debitering, IMD, är att öka de boendes medvetenhet om sin energianvändning och ge dem möjligheter att minska utgifterna genom att spara energi.


Genom Lagen om energimätning i byggnader infördes EED 2014 i svensk lag. Kravet på IMD gäller dock bara om åtgärden är kostnadseffektiv och tekniskt genomförbar vid ombyggnad. Boverket har nu utrett IMD för såväl nyproduktion som befintligt bostadsbestånd, och kommit fram till att det inte är kostnadseffektivt.


Till nyhetslistan