På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng
Välkommen till HSB

”Det måste löna sig att sortera rätt”

13 oktober 2015 Sveriges omställning till ett hållbart kretsloppssamhälle är beroende av hushållens vilja och möjlighet att sortera sitt avfall för återvinning. De hushåll som sorterar rätt ska premieras. Så fungerar det inte i dag, det skriver HSB tillsammans med Fastighetsägarna, SABO, Hyresgästföreningen och Riksbyggen i en debattartikel i Dagens samhälle idag.
Sortera sopor

Vi är duktiga på att sortera i Sverige, men det finns fortfarande alltför många förpackningar och returpapper som hamnar i det brännbara avfallet i stället för att återvinnas. Den största utmaningen är återvinning av plastförpackningar. Statistik från Förpacknings och Tidningsinsamlingen (FTI) visar att över 60 procent av de producerade plastförpackningarna under 2014 inte återvanns till nytt material. 

En alldeles för hög siffra – helt i onödan. 

En undersökning som HSB låtit Sifo göra bland drygt 1 200 hushåll, visar att 55 procent av dessa anser att bättre möjligheter till återvinning nära det egna boendet skulle bidra till att man källsorterar i större utsträckning än i dag.

För att minska mängden avfall och öka återvinningen måste hushållen bli mer delaktiga än i dag. Rätt incitament och kortare avstånd till insamlingsplatsen kan öka möjligheten och viljan att sortera. Det ska vara lätt att sortera rätt och det ska löna sig att göra rätt.

För att lyckas med detta behövs: 

  • Att regeringen och kommunerna tydliggör att avfall är en resurs som ska tillbaka till kretsloppet. Detta kan göras genom att hushållen inte behöver betala flera gånger för att samla in förpackningar och returpapper till producenterna.
  • Att hela insamlingen av förpackningar och returpapper finansieras enbart genom förpackningsavgift och materialvärdet. Inte förrän då har producenterna ett incitament att minska mängden förpackningar. 
  • Att incitamentsbaserade lösningar ses som bättre än tvingande krav. Det ska vara lönsamt för de boende och fastighetsägare att sortera och tillhandahålla insamlingsplatser.
  • Att insamlingsplatserna kommer närmare de boende. Detta kan lösas på olika sätt beroende på de lokala förutsättningarna. Kvartersnära gemensamma insamlingsplatser kan vara en lösning när det inte finns utrymme för miljörum eller om externa insamlingsplatser är mer kostnadseffektiva för de boende än insamling i fastigheten. 
  • Att kommunerna samråder med boende och fastighetsägare om lokala insamlingssystem, så att det inte blir ett nytt system som inte är anpassat efter de boendes behov.

Läs debattartikeln i sin helhet här.